25 juni 2021

Reactie op rapport ‘Regie op Ruimte’

Het uitgelekte rapport ‘Regie op Ruimte’ spreekt over inkrimpen van de veestapel, omdat de nodige innovatie te lang op zich laat wachten. Er worden verschillende mogelijkheden voorgesteld om tot inkrimp te komen, van de opkoop van dierenrechten tot het procentuele afromen van bestaande rechten. Daarnaast spreekt het rapport over peilverhoging in veenweidegebieden en er enkel extensieve veehouderij nog mogelijk is. Dat met dergelijke ingrepen het bestaansrecht van de bestaande agrarische ondernemers in gedrang komt, wordt wel heel makkelijk gepareerd door te stellen dat er aanvullende inkomsten gezocht moeten worden uit koolstofvastlegging en landschapsbeheer. Begrijpelijk dat dit voor veel onrust zorgt voor boeren in het Groene Hart.

“Maar dit rapport is opgesteld door twee wetenschappers en daarmee één van de vele,” aldus CDA-Statenlid Jaco Kastelein. “Daarmee moeten we het rapport niet groter maken dan het is.” Volgens Kastelein doet de minister er op dit moment niets mee, maar legt ze het wel op de tafel bij de kabinetsformatieonderhandelingen en is het daarmee op termijn wel mogelijk dat het zijn effecten gaat krijgen. “Voor het CDA Zuid-Holland is de koers van gebiedsprocessen en inzetten op innovatie het enige juiste. De stikstofcoöperatie die rond Nieuwkoop actief is, laat zien dat het ook anders kan.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.