08 maart 2021

Steunpakket culturele sector moet goed besteed worden.

De cultuursector wordt door de coronacrisis keihard geraakt. Het Rijk en de provincie Zuid-Holland hebben een regeling getroffen om gemeenten te helpen bij de ondersteuning van cultuurorganisaties. Uit een rondvraag bij lokale overheden in de provincie Utrecht blijkt echter dat er veel onduidelijkheid is over hoe de financiële steunpakketten besteed worden. Reden voor het CDA, GroenLinks en de PvdA om vragen te stellen over de besteding van het steunpakket in de provincie Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland heeft afgelopen zomer een regeling getroffen om gemeenten te helpen om de cultuurorganisaties te ondersteunen. Ook het Rijk heeft een totaalbedrag van 482 miljoen euro uitgetrokken voor steunmaatregelen specifiek bedoeld voor deze sector, waarvan 150 miljoen euro voor gemeenten is, zodat zij de lokale culturele infrastructuur kunnen.

De culturele sector zelf heeft recentelijk haar zorgen uitgesproken over de besteding van dit steungeld en vraagt zich af of het aan andere domeinen besteed wordt dan aan cultuur. Naar aanleiding van deze zorgen heeft adviesbureau Berenschot in de provincie Utrecht rondvraag gedaan bij de lokale overheden over dit steunpakket. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er veel onduidelijkheid is over hoe het geld besteed wordt. Aanleiding is dat het geld niet geoormerkt is: het geld is niet met de opdruk ‘cultuurgeld’ overgemaakt naar de gemeenten. “Zonder dit etiket hoeven de gemeenten ook geen verantwoording af te leggen over de besteding van het geld,” aldus CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk. “Hierdoor is het mogelijk om gaten in de algemene begroting te dichten met dit geld en het te besteden aan andere domeinen, terwijl dit bedoeld is voor de culturele sector.” Berenschot concludeert daarom dat de zorgen van de culturele sector om deze coronasteun terecht zijn.

Het CDA Zuid-Holland heeft op basis daarvan het initiatief genomen om vragen te stellen over de besteding van de financiële steun in Zuid-Holland. Samen met GroenLinks en de PvdA wil zij weten of er signalen vanuit de culturele sector zijn die erop kunnen wijzen dat het geld op andere wijze besteed wordt, welke bedragen per gemeente zijn toegekend en welke middelen de provincie heeft om ervoor te zorgen dat de gemeenten het steunpakket in gaan zetten waar het voor bedoeld is. Stolk: “Het zou spijtig zijn dat middelen die juist ten behoeve van deze door corona zwaar getroffen culturele sector zijn toegekend niet volledig en juist worden ingezet.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.