01 december 2020

Tuin van Huygens’ Hofwijck moet behouden blijven!

Begin september werd een verkennend rapport gepresenteerd over onder andere de verkeersontsluiting van de Haagse wijk De Binckhorst. Op de situatietekening wordt aangegeven dat de OV-verbinding door schaars groen openbaar gebied en cultuurhistorisch erfgoed wordt aangelegd. De CDA-Statenfractie is hier fel tegenstander van en stelt schriftelijke vragen om dit cultureel erfgoed te behouden.

In de Haagse wijk de Binckhorst wordt op een aantal schaalniveaus gewerkt aan de mobiliteit, waaronder het aanpakken van het aanbod aan openbaar vervoer. Daarvoor hebben de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken hebben gezamenlijk opdracht gegeven tot een verkenning over het openbaar vervoer in de regio. Daaruit blijkt dat alle voorkeursalternatieven hetzelfde tracé gebruiken, waarbij de mogelijkheid bestaat om dit in de toekomst door te trekken naar Zoetermeer.

Bij het doortrekken wordt gevreesd dat het lightrailtraject dwars door de tuin van Huygens’ Hofwijck aangelegd zal worden. Volgens CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk vormt het 17e-eeuwse huis en de bijbehorende tuin een uniek stukje Zuid-Holland erfgoed dat bewaard moet blijven. “Vanaf 1870 is een deel van de oorspronkelijke tuin al gebruikt voor de spoorlijn tussen Den Haag en Gouda, station Voorburg, een parkeerplaats en de Rijksweg A12. Laten we het resterende stuk erfgoed nu niet nóg verder aantasten!”

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft zich onlangs unaniem uitgesproken niet akkoord te gaan met een OV-tracé tussen de Maanweg (Binckhorst), Station Voorburg en Zoetermeer/Delft waarbij scouting Livingstone-Miriam, Opa’s veldje en de tuin van Huygens Hofwijck worden aangetast. De gemeenteraad wil onderzoeken of het tracé van de lightrail ondergronds aangelegd kan worden.

“De besluitvorming over het tracé staat gepland in het voorjaar van 2021,” aldus CDA-Statenlid Michel Rogier, tevens woordvoerder mobiliteit. “Omdat het behoud van cultureel erfgoed de taak is van de provincie, willen wij op korte termijn weten wat de rol en bevoegdheid van de provincie is in deze besluitvorming. Want dit erfgoed moet wat het CDA betreft behouden blijven!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.