04 april 2018

Uitbreiding subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie

Vanwege de grote belangstelling verruimt de provincie Zuid-Holland de subsidieregeling ‘lokale initiatieven energietransitie’ van 2 naar 4,5 miljoen euro.

In de begrotingsonderhandelingen 2017 heeft de CDA-Statenfractie Zuid-Holland aangedrongen op het faciliteren van lokale maatschappelijke initiatieven met betrekking tot de energietransitie, het internationale beleidsdoel om volledig over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Met de subsidieregeling stimuleert de provincie lokale maatschappelijke initiatieven gericht op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of anderszins het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Op initiatief van CDA Zuid-Holland is de subsidieregeling ingesteld, die nu een jaar na de start zo succesvol blijkt te zijn dat deze wordt uitgebreid van 2 naar 4,5 miljoen euro. De regeling maakt het mogelijk om lokale projecten op een professionele manier voor te bereiden. Voorwaarde voor de subsidie is dat er naast de aanvrager ten minste 2 andere partijen participeren. “De uitbreiding van de regeling past uitstekend in de nieuwe sturingsfilosofie van de provincie en het netwerkend werken,” aldus CDA-Statenlid Maurits de Haan. “Daarnaast zal de versoepeling richting verenigingen en woningbouwcorporaties alleen maar een versnelling kunnen geven aan de noodzakelijke energietransitie naar alle mogelijke modaliteiten, zoals energie uit wind, zon en water.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.