15 juni 2018

Verkiezingen zijn teamwerk

Tot vorige week konden CDA’ers zich beschikbaar stellen voor de kandidatenlijsten van Provinciale Staten en de Waterschappen. De selectiecommissies kunnen aan de slag: zijn de kandidaten geschikt om hoog op de lijst te komen? 

Het bestuur buigt zich na de zomervakantie over de kandidatenlijsten. Een spannende en ingewikkelde klus, want zorgvuldigheid staat voorop. Zuid-Holland is een grote en diverse provincie. We willen daarom rekening houden met een goede regionale spreiding, kennis van verschillende dossiers en meer criteria. 

Ook de programcommissies zijn van start gegaan. Via deze link kun je de contactinformatie vinden. De commissies staan open voor alle inbreng voor leden en niet-leden. Ik hoop van harte dat het lukt om vernieuwende en stevige programma's te schrijven. Programma's waarvan je kunt zeggen: ja, echt een CDA-verhaal!

De kundige vrijwilligers die in de komende periode de gesprekken gaan voeren en werken aan de verkiezingsprogramma’s wil ik op voorhand bedanken: fijn dat jullie je tijd voor de partij willen inzetten. Ook iedereen die zich kandidaat heeft gesteld: fijn dat je je nek uitsteekt en verantwoordelijkheid wilt dragen namens het CDA!

Tussen de bedrijven door wordt landelijk de nodige aandacht gevraagd voor de Europese verkiezingen en die van de Eerste Kamer. Ook daarvoor worden kandidaten gezocht. Zuid-Holland is tot nu toe altijd hofleverancier geweest. Ik zie het als een uitdaging dat zo te houden en drink daarom vele kopjes koffie de laatste tijd. Denkt u mee over geschikte kandidaten?

Relus Breeuwsma Voorzitter CDA Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.