20 mei 2022

Voortgang stikstofdossier

Vorige maand debatteerde de Tweede Kamer over de stikstofaanpak. CDA-Kamerlid Derk Boswijk diende een drietal moties in die door de Kamer zijn aangenomen. Daarmee is het stikstofprobleem niet opgelost, maar zijn de eerste stappen gezet om de opgave haalbaar te maken.

In de eerste motie wordt gesteld dat de Kritische Depositie Waarde (KDW) niet leidend is voor de instandhouding van de natuur. Een vergelijkbare motie heb ik eerder al in de provincie Zuid-Holland ingediend, welke ook hier is aangenomen. Volgens mij moet er nog één slag gemaakt worden. Want hoewel al twee keer een motie is aangenomen om de KDW niet als criteria te gebruiken, staat deze bepaling nog steeds in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Er is dus nog een amendement nodig om deze bepaling te veranderen in de wet. Hierbij roep ik Derk Boswijk op om - als die kans zich voordoet - deze stap dan ook te zetten.

De tweede motie gaat over het wegnemen van obstakels die er zijn bij bedrijfsbeëindiging, verplaatsing of bij stoppen nog dit jaar weg te nemen. Dit betreft zowel fiscale, financiële en planologische obstakels. Hier zijn wij als Statenfractie heel blij mee, want zonder beweging gaat er niets veranderen. Door beweging komt er weer perspectief voor de blijvende boeren.

De derde motie gaat over de positie van de boer in het gebiedsproces. Al langer waren er verhalen dat de boer minder serieus genomen wordt en dat terrein beherende organisaties betere ingangen hebben bij ministerie en provincies. De motie roept op om de positie van de boer op een gelijkwaardig niveau te brengen als de terrein beherende organisaties.

De CDA-Statenfractie van Zuid-Holland bedankt Derk Boswijk voor zijn inzet in de Tweede Kamer. Vanuit de provincie helpen we graag verder om nog meer stappen te zetten in dit ingewikkelde dossier, om vooral de goede stappen te zetten waar we later geen spijt van krijgen.

Jaco Kastelein
CDA-woordvoerder stikstof
Provincie Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.