30 mei 2018

Waardering, maar met ruimte voor verbetering

In de Provinciale Statenvergadering van 30 mei heeft de CDA-Statenfractie ingestemd met de Jaarrekening 2017. CDA-Statenlid Marischa Kip sprak haar waardering uit over de ambities en de resultaten die het college de afgelopen periode heeft gerealiseerd, maar benoemde ook de knelpunten en verbeterpunten in het huidige systeem.

Het college heeft veel ambities getoond en gerealiseerd, zowel ambities uit het coalitieakkoord als de aanvullende ambities uit de begroting van 2017. Vanuit de provincie Zuid-Holland is veel werk verricht om verschillende initiatieven, netwerken en samenwerkingsverbanden te realiseren om de Zuid-Hollandse economie te versterken. “Dat heeft geleid tot een positieve ontwikkeling van de regionale economie,” aldus Marischa Kip. “Zo is de concurrentie- en innovatiepositie van Zuid-Holland sterk verbeterd ten opzichte van 4 jaar geleden. In 2014 was Zuid-Holland nog hekkensluiter op de ranglijst van innovatieve regio’s, nu staat Zuid-Holland na Brabant op de 2e plaats. De business development activiteiten van IQ hebben vele nieuwe investeringen opgeleverd en meer innovatieve MKB-bedrijven zijn ondersteund dan oorspronkelijk was beoogd. De CDA-Statenfractie is tevreden met deze mooie resultaten.”

De jaarrekening laat een overschot zien van 30.2 miljoen, waarvan 20.1 miljoen is beklemd. Een deel van het geld dat overschiet zijn meevallers, zoals een hogere uitkering uit het provinciefonds. “Financiële meevallers zijn mooi meegenomen,” aldus Kip. “Niets mis mee. Dat biedt kansen voor de toekomst.”

De CDA-Statenfractie is echter minder positief over het feit dat de begroting, de voorjaarsnota en najaarsnota nog steeds onvoldoende voorspellende waarde hebben. “Het verschil tussen de najaarsnota en de jaarrekening is wel afgenomen, maar verbeteringen zijn noodzakelijk. Geconcludeerd moet worden dat er aanpassingen zijn doorgevoerd, maar dat deze onvoldoende effect hebben gehad. Dit terwijl realistisch begroten en tijdig financieel bijsturen de slagkracht en realisatievermogen van de provincie juist kan vergroten. Wij verzoeken de gedeputeerde dan ook op om de acties die voorvloeien uit ‘Versnellen, voorspellen en vertellen’ met kracht voort te zetten.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.