08 september 2017

Weekbericht vanuit het bestuur (week 36)

Bijeenkomst dagelijks bestuur met alle afdelingsvoorzitters
In zijn vorige blog meldde onze voorzitter al dat het DB druk doende was alle afdelingen binnen onze provincie te benaderen. Inmiddels is dit gerealiseerd en is ook de eerste bijeenkomst georganiseerd!

Op 13 september zijn alle afdelingsvoorzitters te gast in Rhoon voor een ontmoeting en dialoog. We zullen vooruitblikken naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 en er zullen ervaringen worden gedeeld. Ook wordt besproken op welke wijze wij elkaar kunnen versterken, en hoe het bestuur de afdelingen kan ondersteunen om een klinkende verkiezingsuitslag te realiseren.

Vertrek Ellen Verkoelen uit de CDA-fractie
Recent heeft de CDA-fractie Zuid-Holland moeten besluiten om zonder Ellen Verkoelen verder te gaan. 'Moeten', omdat haar activiteiten voor de partij 50PLUS in mijn ogen geen ruimte voor een andere besluit lieten. Inmiddels heeft zij overigens bevestigd, las ik in de media, dat zij waarschijnlijk ingaat op de optie bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker in Rotterdam te worden voor deze partij. Ook is duidelijk geworden dat Ellen vooralsnog niet voornemens is haar zetel terug te geven aan het CDA.

Spijtig en teleurstellend! Eerder gemaakte afspraken hierover waren helder en bieden echt geen ruimte voor eigen interpretaties. Wellicht komt Ellen nog tot andere inzichten. Ons DB heeft kunnen constateren dat deze ontwikkelingen binnen de CDA-fractie geenszins leiden tot verminderde inzet en dat de eensgezindheid groot is. Wij ondersteunen de fractie volledig in het genomen besluit.

Christine Flåten-Daskalakis, vicevoorzitter DB

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.