Verbindende schakel
Het Water Netwerk heeft tot doel een verbindende schakel te zijn tussen verschillende partijen en sectoren die zich inzetten voor kwalitatief goed en veilig water in de provincie Zuid-Holland. De waterschappen Delfland, Hollandse Delta, Rijnland, Schieland-Krimpenerwaard en Rivierenland spelen hierin een belangrijke rol. In het netwerk zijn vertegenwoordigers verenigd van waterschappen, de provincie, gemeente, agrariërs, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Kwalitatief goed en veilig water
Het netwerk is een betrokken groep die de belangen kwalitatief goed en veilig water binnen het politieke CDA kanaal bepleit bij onze leden in de besluitvormende besturen. Daartoe geven wij onze politieke vertegenwoordigers proactief aan wat in het veld speelt en vragen wij om hun politieke, eventueel bestuurlijke, aandacht. Tevens dragen wij vanuit de praktijk bij aan meningsvorming bij onze politieke vertegenwoordigers over zaken die bij de Waterschappen of bij Provinciale Staten op de agenda komen.

Thema's rondom water
Om dit te verwezenlijken worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin verschillende thema’s rondom water worden besproken, al dan niet aan de hand van een inleiding van een spreker. Deze thema’s kunnen 'bottom up' uit het veld komen, of andersom hebben ook de bestuurslagen een agenda die kan vragen om een reactie uit de praktijk.

Data bijeenkomsten
Het Water Netwerk organiseert samen met het Duurzaamheidsnetwerk een bijeenkomst in het kader van de Europese verkiezingen.
15 mei 2024 - bijeenkomst Water Netwerk en Europa - Biodiversiteit

Interesse?
Nieuwe leden voor het netwerk zijn van harte welkom!
U kunt uw belangstelling hier kenbaar maken.

Water en Europa
Op woensdagavond 10 april 2024 was er een interessante discussieavond over “Water en Europa” in het gemeentehuis van Alblasserdam.
Deze avond werd georganiseerd door het CDA Waternetwerk en het Duurzaamheidsnetwerk.
Sprekers waren Piebe Hoeksma en Jan van der Steen van de Unie van Waterschappen en de Vewin (drinkwaterleidingbedrijven).
Duidelijk werd aangetoond dat door de klimaatsverandering de wateraanvoer naar Nederland gaat veranderen. Dit komt doordat de Rijn steeds minder een smeltwaterrivier wordt en de regenval in de rivierbekkens in de winter toeneemt en in de zomer steeds minder wordt. De drinkwatervoorziening komt dan in het geding en daar zullen dus op Europees niveau afspraken over moeten worden gemaakt.
Ook zijn er zorgen over het bereiken van de doelstellingen ten aanzien van de waterkwaliteit. Afspraken die zijn gemaakt, worden waarschijnlijk in Nederland niet nagekomen.
Conclusie van de discussie was dat het CDA zich toch zal moeten inzetten om er naar te streven deze doelstellingen wel te halen.
Vanwege het complexe karakter van de Nederlandse ondergrond en de invloed van de zee zijn enkele nuances echter wel op zijn plaats.

Contactgegevens


Leo van Gelder
voorzitter
[email protected]

Water Netwerk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.