Verbindende schakel
Het Water Netwerk heeft tot doel een verbindende schakel te zijn tussen verschillende partijen en sectoren die zich inzetten voor kwalitatief goed en veilig water in de provincie Zuid-Holland. De waterschappen Delfland, Hollandse Delta, Rijnland, Schieland-Krimpenerwaard en Rivierenland spelen hierin een belangrijke rol. In het netwerk zijn vertegenwoordigers verenigd van waterschappen, de provincie, gemeente, agrariërs, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Kwalitatief goed en veilig water
Het netwerk is een betrokken groep die de belangen kwalitatief goed en veilig water binnen het politieke CDA kanaal bepleit bij onze leden in de besluitvormende besturen. Daartoe geven wij onze politieke vertegenwoordigers proactief aan wat in het veld speelt en vragen wij om hun politieke, eventueel bestuurlijke, aandacht. Tevens dragen wij vanuit de praktijk bij aan meningsvorming bij onze politieke vertegenwoordigers over zaken die bij de Waterschappen of bij Provinciale Staten op de agenda komen.

Thema's rondom water
Om dit te verwezenlijken worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin verschillende thema’s rondom water worden besproken, al dan niet aan de hand van een inleiding van een spreker. Deze thema’s kunnen 'bottom up' uit het veld komen, of andersom hebben ook de bestuurslagen een agenda die kan vragen om een reactie uit de praktijk.

Data bijeenkomsten
Voor de actuele vergaderdata kunt u kijken in de agenda op deze website, of contact opnemen met de voorzitter.

Contactgegevens


Leo van Gelder

voorzitter
cdawaternetwerk@gmail.com

Water Netwerk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.