We mogen trots zijn op het Westland die door zijn kassen, glastuinbouw, strand en bedrijvigheid van grote waarde is voor de gehele provincie. Tegelijkertijd kent onze regio grote uitdagingen als het gaat om de stijgende energielasten, huisvesting (van arbeidsmigranten) en mobiliteit. We wonen in een gebied waar we vaak te maken hebben met files, slechte verbindingen en drukte op het wegenverkeersnetwerk. Dit doet te kort aan de leefomgeving en het welzijn van onze inwoners. Als CDA willen we daarom de bereikbaarheid van het Westland grondig aanpakken door een betere aansluiting van OV-lijnen en wegen te creëren. 

Wat willen we gaan doen voor de regio?

Goede bereikbaarheid

 • Inzetten op een Westlandse lightrailverbinding met Den Haag en Rotterdam en tot die tijd op betere busverbindingen.
 • Investeren  in snelle en veilige fietsverbindingen.
 • De snelle opkomst van deelvervoer faciliteren. Overlast moet door goede regelgeving opgelost worden. 

Bouwen aan gemeenschappen

 • Gemeenten ruimte geven voor natuurlijke groei in hun grotere en kleinere kernen. Dit is cruciaal voor de leefbaarheid.
 • In de nieuwbouwopgave voldoende groenvoorzieningen en ruimte voor natuur en recreatie. 
 • Rust aan de kust en tegen bouwen in de duinen.
 • Realisatie van starters- en pauzewoningen door functie-vermenging toe te staan.
 • Complete wijken met faciliteiten voor wonen, werken, leren, zorg, sport, ontmoeting en ontspanning.

Sterke economie

 • Gerichte subsidies voor innovaties die bijdragen aan de transitie naar schone energie. Ook grootschalige benutting van aardwarmte en restwarmte zoals bij de warmterotonde kan op steun van het CDA rekenen!
 • Meer inzet tonen op het gebied van reconstructie van glastuinbouw-gebieden om de modernisering en daarmee de energietransitie te versnellen.
 • De sterke tuinbouwketen in de provincie behouden door versterking van de World Horti Campus en de vier Greenports .
 • In de strijd tegen ondermijning en cybersecurity zij aan zij staan met het bedrijfsleven.

Duurzaamheid

 • Grootschalige benutting van aardwarmte en restwarmte zoals bij de warmterotonde, ondersteunen met provinciaal beleid.
 • Minder tegels, maar meer groen, meer groene daken en meer natuur  Dit zorgt met name voor minder wateroverlast, schonere lucht en er wordt minder warmte vastgehouden.
 • Meer zonnepanelen op bedrijfsdaken.
 • Voor 2050 de provincie 100% circulair maken door hergebruik van grondstoffen en afval.

Natuur en Water

 • Voldoende en bereikbare ruimte voor natuur en versterking van de biodiversiteit.
 • Samen met Waterschappen zorgen voor goed en voldoende (drink)water nu en in de toekomst.

Betrokken bestuur

 • Lokale initiatieven zoals coöperaties waarin burgers samenwerken op gebied van wonen, energie en zorg steunen.

Kijk ook eens hier naar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.