Rotterdam telt ongeveer 170 nationaliteiten. Toch zijn we één stad. En daar hoor jij bij! We willen mensen bij elkaar brengen en gezamenlijk problemen oplossen. Het verduurzamen van de haven, het oog houden voor de kleine kernen en het zorgen voor gelijke kansen in alle wijken van Rotterdam, we kunnen het niet alleen. Doe je mee? Jouw stem telt!

Onze standpunten

Gelijke kansen

Er zijn nog teveel Rotterdammers die hun leven beginnen met een achterstand, omdat zij minder kansen krijgen dan leeftijdsgenoten die toevallig in een andere wijk zijn geboren. De impact daarvan gaat een leven lang mee. Om dat te veranderen, moeten we alle kinderen de best mogelijke start geven.

• Van 0-6 leer je het meest, daarom gratis kinderopvang op Zuid.
• Aantrekkelijke regelingen voor leraren.
• Meer taallessen voor ouders en kinderen.
• Het programma ‘Stevige start’ ontwikkelen we door.

Zorg voor elkaar

Zorg is een basisrecht. Dat betekent dat dit voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dat geldt voor de gezondheidszorg, maar ook voor de zorg voor ouderen, mensen met een beperking en mensen die psychische zorg of jeugdzorg nodig hebben. De opgave voor de komende jaren is om met elkaar te zorgen dat de zorg van hoge kwaliteit blijft en toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.

• Rotterdamse daklozen 24/7 onderdak geven.
• Preventief zorgaanbod in elke wijk.
• We gaan door met 75+ huisbezoeken.

Ons thuis

De woningmarkt in Rotterdam is oververhit. Jongeren, starters en gezinnen hebben moeite met het vinden van een passende woning. De huren stijgen en koophuizen worden structureel flink overboden. Wij willen een stad waar iedereen de mogelijkheid krijgt om te wonen in een passende woning.

• Koop je een huis, dan woon je er ook.
• Extra inzet op aanpak te hoge huren.
• 15.000 woningen toevoegen in de komende vier jaar.
• 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen verloten onder starters.
 

Onze mensen

Het laatste campagnenieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.