CDA Zuid-Holland zoekt een nieuwe campagneleider

Met nieuwe verkiezingen in zicht zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe provinciale campagneleider. Onder leiding van Tea Both als tijdelijke campagneleider heeft het CDA Zuid-Holland een succesvolle verkiezingscampagne voor Provinciale Staten en de waterschappen gevoerd. Het is nu tijd deze vacature structureel in te vullen.
Denk je dat deze positie iets voor jou is? Wil jij bijdragen aan meer CDA in Zuid-Holland? Lees dan verder.

De campagneleider is vrijwilliger en werkt onder verantwoordelijkheid van het provinciale bestuur. Als campagneleider ben je ook adviseur van het bestuur. De provinciaal campagneleider heeft als belangrijkste taken:

Verbinding met het partijbureau/coördinatie uitvoering campagnestrategie
(verkiezingen Tweede Kamer/EU)
Tijdens de landelijke en Europese verkiezingen wordt de campagnestrategie uitgedacht door het partijbureau en het landelijke campagneteam. Als campagneleider denk je mee met de ontwikkeling van deze strategie en geef je feedback vanuit het provinciaal perspectief. Dit doe je via het LPC, het platform van provinciale campagneleiders dat met regelmaat bij elkaar komt om (landelijke) campagnekwesties te bespreken. Na afronding van de strategie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de logistiek, waaronder het verspreiden van de flyers, posters, spandoeken etc. Ook ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de kandidaat-Kamerleden uit Zuid-Holland.

Regie en uitvoering (verkiezing Provinciale Staten/Waterschappen)
Tijdens de Provinciale Staten/Waterschapsverkiezingen voer je de volledige regie over de campagne. Je bedenkt, in samenspraak met het campagneteam om je heen en de hoogstgeplaatste kandidaten, welke thema's prominent naar voren komen en hoe dit wordt vormgegeven. Hierbij is inzicht in kiezersdata een onmisbaar element. Je voert de regie over een campagneteam, stemt af met de 50 afdelingen in Zuid-Holland en faciliteert alle logistiek rondom het campagnemateriaal. De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats in 2027.

Training en opbouw campagnekader
Zuid-Holland heeft veel enthousiaste afdelingen die volop bezig zijn met een campagne. Maar 'campagne voeren' is niet een stilstaand gegeven: mogelijkheden en strategieën veranderen in rap tempo en dit vraagt actuele kennis van on- en offline methodieken. De provinciaal campagneleider is daarom verantwoordelijk voor het coachen van afdelingen met een trainingsvraag op dit gebied. Bijvoorbeeld door zelf een training te geven of uitleg te geven over het gebruik van DIRK. Ook is de campagneleider verantwoordelijk voor het boeien en binden van nieuwe campaigners die een rol willen spelen in het campagneteam.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Anita de Vogel, secretaris CDA Zuid-Holland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.