Hans Demoed


Hans Démoed: voor een sterk CDA in Rijnland – duurzaam verantwoordelijk

In 2015 mocht ik als lijsttrekker en daarna als fractievoorzitter in het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag voor het CDA. Na een moeilijke periode, waarin het CDA de bestuursverantwoordelijkheid had verloren. Mijn primaire inzet was herstel van vertrouwen en een stevige positie in het nieuwe dagelijks bestuur en dat is gelukt met Marco Kastelein als onze heemraad. Met een prachtige portefeuille van waterveiligheid, ruimtelijke ordening en personeel en organisatie nemen wij een centrale positie in. Dat willen we graag uitbouwen komende periode. We hadden de regie op de aanvaardbare lasten en terugdringen van de schuldenlast van Rijnland. Als goede rentmeester willen wij het waterschap overdragen aan komende generaties.

Rentmeesterschap vraagt ook de duurzaamheid in stad en landelijk gebied. Inspelen op de klimaatverandering en samen met inwoners werken aan waterbewustzijn, dat is mijn ambitie. Daarbij geldt: de toekomst is mogelijk door het verleden. Het CDA staat voor versterking van cultureel erfgoed in het Rijnland-gebied.

Samen met andere fracties werken aan waterkwaliteit en voldoende water voor de primaire agrarische functies in veehouderij, akkerbouw, bollenteelt en sierteelt. Een peilbeheer dat dit ondersteunt is voor het CDA van groot belang. In de achterliggende periode is dat steeds samengedaan met de gebruikers. Dat is participatie van inwoners en bedrijven. We werken steeds meer van buiten naar binnen: we doen een beroep op verantwoordelijkheid van de overheid als van onze ingelanden!

Hans Démoed, lijsttrekker CDA Rijnland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.