13 februari 2024

Armoede en Schulden

In de raadsvergadering van 13 februari 2024 stond het Beleidskader Armoede en Schulden op de agenda. Wij hebben ingestemd met dit beleidskader, waarbij wij in de bijdrage benadrukten dat het van belang is om het taboe rond armoede en schulden te doorbreken. Hier een weergave van de bijdrage van Harmen van Norel

‘In een relatief welvarende gemeente zoals Zuidplas kan het taboe op schulden en de bijkomende schaamte nog weleens groter zijn dan in een gemiddelde Nederlandse gemeente.’ Zo staat er te lezen in het Beleidskader Armoede en Schulden. Ik denk dat het daarom goed is dat dit geen hamerstuk is, maar dat wij hier samen bij stilstaan. Er zijn naar schatting 1162 huishoudens in onze dorpen die als minima huishoudens gezien kunnen worden. Dus voor iedereen die dit betreft: u bent niet alleen. En nog belangrijker: u staat er niet alleen voor.

Daarnaast heb ik in mijn werk als HR manager diverse loonbeslagen langs zien komen van collega’s die het op papier heel goed voor elkaar lijken te hebben. Ja, ook met een modaal salaris kan je in de schulden komen. Het is goed dat ook hier aandacht voor is, want door het uit de taboesfeer te halen is het makkelijker hulp te zoeken. En dat is nodig, want armoede en schulden leiden daarnaast ook nog eens tot fysieke en mentale gezondheidsproblemen, zo is te lezen in het beleidskader. De verschillende mogelijkheden om die hulp te zoeken zal ik niet benoemen, maar op de website van Stichting Zo is het kopje Geldzaken makkelijk te vinden.

En ik heb niet de pretentie dat half Zuidplas er om 19:30 lekker voor gaat zitten om een raadsvergadering te volgen, maar gelukkig hebben we ook diverse journalisten die meeluisteren en een veel groter bereik hebben. Door erover te schrijven dragen ook zij eraan bij om het taboe op armoede en schuld te verkleinen.

De complimenten voor het stuk zijn al in de commissie gedeeld. Het zijn wat ons betreft heldere kaders en goede interventies die gekozen zijn. Wij willen daarom terughoudend zijn met amendementen en moties, omdat de aandacht verslapt als je hem over te veel zaken wilt spreiden. Wel tekenen wij mee met een motie ingediend door de CU/SGP met als doel het gebruik van de minimaregeling te vergroten, juist voor de gezinnen die hun weg nog niet zo goed weten te vinden. 

Tot slot, het doet ons goed om te zien dat Chat GPT gebruikt is om de samenvatting naar B1 niveau te krijgen. Dat maakt teksten leesbaarder voor inwoners, maar is als raadslid eigenlijk ook wel lekker.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.