17 november 2019

Bijdrage Tinet met betrekking tot de begroting

De begroting

De portemonnee van de gemeente Zuidplas. Simpel gezegd, hoeveel krijgen we binnen en waar komt het vandaan en hoeveel geven we uit en waaraan geven we dat uit. Met de bijlage ‘begroting in een oogopslag’ is de begroting goed inzichtelijk gemaakt voor iedereen. Complimenten daarvoor.

Zuidplas is een gemeente van jasjes op paaltjes. Misschien is het jullie wel eens opgevallen, her en der hangen jasjes, vestjes en knuffels op palen. De eerste keer dat ik dat zag moest ik even goed kijken. Ik kwam vooral in Rotterdam en Gouda en ik kan vertellen, daar zag je nooit kleding op paaltjes. Hier wel. Hier is het een hele goede gewoonte dat kleding die kinderen vergeten in parken of straten goed zichtbaar opgehangen wordt. Een zoekende ouder die na het eten al zuchtend de gangen van zijn of haar kind langs moet gaan om het verloren kledingstuk te achterhalen, wordt het op deze manier een beetje makkelijker gemaakt. In Zuidplas helpen mensen elkaar. Misschien is dat wel de kern van het dorps wonen waar we zo van houden. Als politieke partijen zijn we onderdeel van die samenleving. Daarom willen we als CDA kijken waar we met deze begroting kleding aan paaltjes hangen en de samenleving kunnen helpen!

Die kern van het Zuidplas zijn, komt dat terug in deze begroting? Het CDA wil graag zeven punten op palen zetten.

Allereerst veiligheid. Het is veilig wonen in Zuidplas maar niet voor iedereen voelt dit altijd zo. Met het verdwijnen van een politiebureau en aanrijtijden die niet gehaald worden, willen we als CDA toch zorgen dat het gevoel van veiligheid en de daadwerkelijke hulpdiensten, dichtbij blijven. Het CDA heeft daarom vragen gesteld over de mogelijke komst van een veiligheidsbus. Hierbij wordt een gereserveerd bedrag uit de begroting gebruikt om veiligheid dichtbij inwoners te brengen.

Dan het riool. In de begroting 2020 stelt de raad de kaders vast, het college geeft in het raadsvoorstel aan dat het binnen het mandaat valt om het tarief gewijzigd vast te stellen als er nieuwe inzichten zijn vooruitlopend op een nieuw vGRP. Welke opbrengst is nu in de begroting opgenomen vanuit de rioolheffing, wordt dit bedrag ook met een lagere rioolheffing ontvangen? Zo niet, kan het college dan afwijken van het kader bij vaststelling van de totale inkomsten uit de rioolheffing?

Duurzaamheid
Laatst hebben we uitgebreid gesproken over duurzaamheid. Goed dat we als raad unaniem een ambitieniveau hebben vastgesteld. Het inhoudelijke gesprek gaan we vanavond niet over doen. Wel zijn we erg benieuwd hoe het er nu voor staat met het aanstellen van een programmamanager voor de RES, zodat dit traject voor onze inwoners en ondernemers geen vertraging oploopt… of erger.

De speeltuinen
Daar waar misschien we de meeste jasjes, truitjes en petjes achterblijven. Juist voor de veiligheid van onze jongste inwoners, pleit het CDA ervoor om het onderhoudsniveau van speeltuinen van niveau C, omhoog te brengen naar niveau A.  Overzichtelijke, veilige, speeltuintjes, college, wat zegt u daarvan?

Dan het vijfde en vieze onderwerp. Afval.
We zien dat juist dit onderwerp leeft onder de inwoners van Zuidplas. Logisch. Iedere dag worden we geconfronteerd met bananenschillen en plastic verpakkingen. De uitkomsten zijn duidelijk. Onze inwoners willen en kunnen afval scheiden. Toch zou het CDA graag zien dat wij hen hier nog beter bij gaan helpen. Opnieuw vragen wij aandacht voor een oranje plastic container in ieder dorp! Zo hoeft niemand de plastic troep twee weken lang op te slaan. In de tweede plaats pleiten wij ervoor om het groenafval in de zomermaanden vaker op te halen zodat er minder overlast van ongedierte ontstaat in de straten.

College, wat kunt u op deze 2 punten toezeggen?

Werklast
In de begroting kunnen we lezen dat er een flinke hoeveelheid plannen klaarligt. Zoveel, dat het CDA zich afvraagt in hoeverre de ambtelijke capaciteit hierop toerust is. Is er een schakel gemaakt tussen de plannen aan de voorkant en de capaciteit aan de achterkant om daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan?

Het zevende en afsluitende punt gaat over een start. In ons verkiezingsprogramma hebben wij al aangegeven dat wij ons sterk maken voor starters op de woningmarkt. Dit hebben we de afgelopen jaren al vaker gedaan en vandaag willen we een extra stap zetten. In Capelle worden kantoren omgebouwd tot woningen. Betaalbare woningen. We raakten opnieuw geïnspireerd door deze plannen en waren getriggert door de bijdrage van Jeroen Bak namens de jongerenraad tijdens de installatie van onze nieuwe burgemeester. Jongeren, starters, ze hebben woningen nodig. Om onze gemeente divers te houden, moeten we als gemeente blijven investeren in die jonge starters! Gelukkig ziet het college dat ook. In de begroting noemen zij een doel voor 2020 ‘Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven.’ Het CDA doet alvast een voorstel om ‘out of the box maar into a house te stappen:

Hierbij presenteert het CDA: Het geprinte huis van Pien in Moordrecht, Tinet staat bij een Tinyhouse  in Zevenhuizen, Wim bouwt creatieve kantoorpanden in Nieuwerkerk en Benno klust in de kas in Moerkapelle. Natuurlijk, dit zijn ludieke ideeën. Maar we willen u uitdagen en inspireren om woongelegenheden beschikbaar te maken voor mensen die daarom springen. Het zijn ideeen waar starters in onze dorpen zo hard op zitten te wachten! Laten we hen als gemeente helpen bij hun zoektocht en huizen op paaltjes zetten!

Het CDA zet vanavond dus zeven onderwerpen op de paaltjes voor onze inwoners. De kern:  veiligheid, riolering, duurzaam denken, speeltuinen veilig, makkelijker afval scheiden, belasting ambtenaren en creatieve starterswoningen!

Tot slot een klein woord van dank:

-          En via de gemeentesecretaris: dank voor de betrokkenheid en kundigheid van onze ambtelijke organisatie. Samen sterk voor onze inwoners!

-          Burgemeester: net begonnen, maar toch al vol betrokken en kundig bezig. Het lijkt alsof hij er al jaren is

-          Wethouder Hordijk: standvastig en doelgericht aan de slag om alle inwoners en ondernemers op een gelijke wijze te helpen, of het nu om een woning gaat of een vergunning

-          Wethouder Schuurman: gericht op de dagelijkse behoefte van onze inwoners: voor een zinvolle dagbesteding, een inclusieve samenleving en een fijne leefomgeving voor iedereen.

-          Wethouder Verbeek: het maatschappelijk kapitaal, dat wat onze dorpen dorpen maakt, sport, onderwijs en cultuur is in goede handen

-          Wethouder de Haas: Nogmaals complimenten voor het in één oogopslag inzichtelijk maken van de begroting. Hierbij legt u de portemonnee van Zuidplas op een paal.

 College, het CDA wenst u wijsheid en Gods zegen toe tijdens dit begrotingsjaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.