24 mei 2022

CDA bereikt overeenstemming over coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen'

Champagne donderdag in het gemeentehuis van Zuidplas, waar formateur Dick Alblas bekendmaakte dat de vier onderhandelende partijen VVD, CDA, ChristenUnie/SGP en D66 eruit zijn. Het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ is de basis onder hun samenwerking in het college de komende vier jaar. De nieuwe coalitie heeft een stevige meerderheid in de raad van 20 raadszetels. 

Met het coalitieakkoord werden donderdagavond ook de vier wethouders gepresenteerd die tijdens de raadsvergadering op 1 juni worden geïnstalleerd. Twee wethouders maakten ook deel uit van het vorige college, Jan Willem Schuurman (ChristenUnie/SGP) en Daan de Haas (VVD). Wybe Zijlstra schuift namens het CDA aan, Frans Klovert is naar voren geschoven door D66.

Wybe Zijlstra, de kandidaat-wethouder van het CDA, zal zich gaan bekommeren over de volgende portefeuilles: Portefeuille Duurzaamheid en Beheer, Duurzaamheid en milieu, Onderwijshuisvesting, Vastgoed, Beheer, Openbare ruimte, Handhaving, Sport, Public Affairs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.