25 januari 2022

CDA stelt vragen met betrekking tot bereikbaarheid Zevenhuizen

De afgelopen periode zijn we door verschillende bewoners van Zevenhuizen benaderd die zich zorgen maken over de bereikbaarheid van het dorp in de eerste twee weekenden van februari 2022. Het CDA Zuidplas deelt deze zorgen en stelt daarom vragen ten behoeve van het vragenkwartier van de raadsvergadering op dinsdag 25 januari 2022. 

N219 en Noordelijke Dwarsweg gelijktijdig afgesloten

In de eerste twee weekenden van februari wordt de N219 afgesloten. Het geluidsscherm wordt vervangen en vanwege leveringsproblemen kon dit niet eerder plaatsvinden. Zo luidt de informatie van de gemeente Zuidplas. Aangezien de Noordelijke Dwarsweg gelijktijdig voor een periode van 3 maanden ook is afgesloten zijn twee belangrijke hoofdroutes hiermee niet bereikbaar en zorgt dit voor nog meer verkeersoverlast. Dit wordt omschreven door de gemeente als geen ideale situatie, maar niet te voorkomen. In de berichtgeving wordt niet duidelijk welke inzet de gemeente heeft gepleegd een betere situatie te creëren. Deze “niet ideale” omschrijving sluit verre van aan bij de problematiek die als gevolg van deze sluiting ontstaat. Aangezien bij schriftelijke beantwoording de vragen pas beantwoord kunnen worden, nadat de afsluitingen al voorbij zijn, dient de CDA-fractie deze vragen voor het vragenkwartier in.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen voor het college:

1) Is de mogelijkheid verkend deze werkzaamheden te laten verrichten nadat de Noordelijke Dwarsweg weer begaanbaar is?

2) Waren er geen mogelijkheden om in deze twee weekenden een alternatief plan te bedenken, waarbij er geen twee volledige afsluitingen nodig zijn?

3) Zijn de omleidingsroutes voldoende berekend op het extra verkeer?

4) In de bewonersbrief wordt een reserve weekend aangehouden. Verleent de gemeente deze ontheffing in alle gevallen of kunnen hier voorwaarden aan gesteld worden?

5) Waarom is er gekozen in de communicatieboodschap niet verder in te gaan op de impact en handelingsperspectief voor inwoners en ondernemers?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.