25 januari 2022

CDA stelt vragen met betrekking tot jaarwisseling Moordrecht

De afgelopen periode zijn we door verschillende bewoners van Moordrecht benaderd die zich zorgen hebben gemaakt rondom de veiligheid in het dorp rondom de jaarwisseling. Het CDA Zuidplas deelt deze zorgen en stelt daarom vragen ten behoeve van het vragenkwartier van de raadsvergadering op dinsdag 25 januari 2022. 

Brandstichting, vernieling, mishandeling van een agent en angst onder Moordrechtenaars

Overdag op 31 december 2021 is het in Moordrecht misgegaan met een groep jeugd. Deze groep heeft vernielingen gepleegd en voorbijgangers flink angst aangejaagd. Er werd zelfs gesproken dat er een ‘groep ninja’s’ nabij de Middelweg en Smidse voorbij trok.

Dit heeft op enig moment geleid tot brandstichting, vernieling, mishandeling (een gewonde agent) en een kat en muis spel met politie en handhaving. Dit alles is zeer ernstig te noemen en de schrik bij inwoners zat en zit er dan ook flink in.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen voor het college:

1) Waren er vooraf signalen dat het op deze plek zou kunnen escaleren met jeugdgroepen ?

2) Heeft de tijdelijk geplaatste openbare orde camera (welke vernield is) bij de kruising Middelweg – West-Ringdijk bijgedragen aan het vroeg signaleren van de ongeregeldheden, zo nee, hoe is het door de veiligheidsdiensten geconstateerd?

3) Zijn er beelden van de camera vastgelegd van de betreffende groep jeugd en zijn deze bruikbaar?

4) In de media is gesproken van zo’n 50 jongeren, is dit juist?

5) Hoeveel van hen zijn op dit moment bekend bij de politie en gemeente?

6) Betreft dit jeugd uit de gemeente Zuidplas of van buitenaf of een combinatie daarvan?

7) Is er nog onderzoek gaande om de resterende nog niet in beeld zijnde personen te traceren?

8) Worden alle kosten tot de laatste cent incl. inzet van veiligheidsdiensten verhaald op deze rellende groep jongeren zodat de rekening niet bij de inwoners van Zuidplas terecht komt?

9) Is er preventieve inzet om toekomstige situaties te voorkomen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.