02 februari 2022

CDA stelt vragen over vaccinatielocaties

De afgelopen periode is de Kleine Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel ingezet als vaccinatie locatie. Door de huidige pandemie heeft de GGD ook een locatie gecreëerd in Zuidplas voor het vaccineren. Dit is de tweede keer dat de sporthal de Kleine Vink als locatie werd gekozen. Wij begrijpen heel goed dat dit noodzakelijk was in het belang om te bespoedigen van het vaccineren en daarmee de volksgezondheid.

Tijdens een persconferentie is door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gezegd dat er zeer waarschijnlijk dit jaar nog een vaccinatie- of een boostercampagne nodig is om het virus te bestrijden. Afgelopen week hebben wij kunnen lezen dat op de Kleine Vink gestopt wordt met vaccineren en dat deze locatie weer gebruikt kan worden voor sport en onderwijs. Het CDA vindt het belangrijk dat sport en onderwijs door kunnen blijven gaan, ook in tijden van vaccinatie, vandaar de onderstaande vragen.

Onderwijs en sport zijn van onschatbare waarde, hetgeen in de Coronatijd nog eens duidelijk is gebleken.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen voor het college van burgermeester en wethouders:

1. Is het college er mee eens dat ook in tijden van vaccinatie op grote schaal de sporthallen als locatie ontzien moeten worden in het belang van het onderwijs en sport?

2. Heeft het college al plannen voor de eventuele toekomstige vraag van de GGD om binnen Zuidplas een locatie beschikbaar te stellen?

3.  Is het college bereid plannen te maken voor de nabije toekomst voor een vaccinatielocatie welke geen sporthal is?

3.a Zo ja, aan welke mogelijkheden zou mogelijk gedacht kunnen worden ?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.