04 juli 2018

CDA Zuidplas stelt vragen over herinrichting straten Moordrecht

CDA Zuidplas stelt schriftelijke vragen over reconstructie en herinrichting van Prinses Beatrixstraat en Prinses Irenestraat te Moordrecht.

De fractie van CDA Zuidplas heeft, naar aanleiding van geuite zorgen door omwonenden, schriftelijke vragen ingediend bij de gemeente Zuidplas omtrent de geplande reconstructie van deze straten na het vervangen van de riolering deze zomer.

De CDA fractie wil onder andere weten of er goed is geluisterd naar de wensen en reacties van de omwonenden. In deze buurt is er sprake van een schaarste aan parkeervoorzieningen. Om extra parkeerplekken te realiseren wil de gemeente in de Irenestraat de huidige parkeerplaatsen herindelen waardoor auto’s straks over het trottoir moeten rijden om in een parkeervak te komen en vervolgens achteruit over de stoep om een parkeerplek te verlaten.

Het CDA vraagt zich af of dit een wenselijke situatie is en of er onderzoek is gedaan naar de mogelijke gevolgen voor de veiligheid. Kinderen die achter auto’s doorlopen steken vaak niet met hun koppie boven de achterruit uit en worden zodoende makkelijk over het hoofd gezien als men achteruit rijdt. De Prinses Beatrixstraat trekt juist veel kinderen naar zich toe. Niet alleen de kinderdagopvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn daar gevestigd, maar ook een voetbalveldje, speeltuin en de toegang tot het park zorgen er voor dat er veel kindervoetjes over de stoep rennen. Deze zeer kwetsbare groep verkeersdeelnemers moeten we vooral willen beschermen.

De CDA fractie is benieuwd of de gemeente heeft gekeken naar de mogelijkheid om een veilige oversteekplaats te creëren. Het CDA vraagt of de gemeente verder heeft gekeken dan alleen naar normen voor Duurzaam en Veilige weginrichting. Deze normen zijn mooie richtlijnen maar mogen niet de realisatie van een maximaal veilig resultaat belemmeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.