08 juli 2021

Inbreng Pien Meppelink op Motie vreemd: 50’tiger jarenwijk Moordrecht

Onderstaand leest u de inbreng van Pien Meppelink namens CDA Zuidplas op de Motie vreemd: 50’tiger jarenwijk Moordrecht tijdens de gemeenteraad van 6 juli 2021.

Het CDA kan zich vinden in de inhoud van de motie. Echter, zien wij deze motie eigenlijk als overbodig. Het college heeft meermaals aangegeven dat het participatietraject goed verloopt en niet zal stoppen. Sterker nog, tijdens de raad van 16 december heeft het college aangegeven dat het brede participatietraject alleen maar breder zal worden in aanloop naar het bestemmingsplan.

Het CDA was niet erg gelukkig met het plan dat eerder voor lag en heeft meermaals vragen gesteld mbt het participatietraject. Uit buurtonderzoek en ook uit berichten die wij hebben ontvangen, komt naar voren dat omwonenden zich tot noch toe niet voldoende gehoord hebben gevoeld. Het CDA gaat er vanuit dat het college dit ingediende alternatieve plan als buitenkans ziet om het ontwerp te verrijken met de inbreng van onze inwoners en deze gelegenheid dan ook aangrijpt en omarmd om het participatietraject daadwerkelijk te verbreden.

Het gepresenteerde alternatieve plan is niet zo maar krabbeltje. Het is een serieus uitgewerkt plan dat past binnen de Nota van Uitgangspunten en bedoelt is om de plannen te verbeteren en de dialoog te openen. Het college heeft er altijd op gewezen veel waarde te hechten aan participatie en communicatie en de zorg hiervoor gezamenlijk met Mozaïek te dragen. Hieruit vloeit logischerwijs voort dat alle betrokken gezamenlijk om de tafel zullen gaan om het alternatieve plan te bespreken en te bezien hoe de verschillende plannen elkaar kunnen versterken.

Dank u.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.