23 januari 2024

Mobiliteitsvisie

Tijdens de raadsvergadering van 23 januari 2024 is de Startnotitie Mobiliteitsvisie besproken. Als CDA hebben hiermee ingestemd. Het is wat de fractie betreft een goed startpunt, waarbij wij vier aandachtspunten meegegeven hebben voor het vervolg. Wij zetten ze hier op een rij.

‘Eerst bewegen, dan bouwen’ is een uitgangspunt dat elke vergadering over het vijfde dorp wel een keer genoemd wordt en in de startnotitie wordt het als een van de strategische uitgangspunten genoemd. Daar wordt ook een definitie opgenomen en die stelt dat wij bij bewegen moeten denken aan ‘actieve mobiliteit (dat zijn lopen en fietsen), openbaar vervoer en deelmobiliteit als aantrekkelijke alternatieven in aanvulling op de auto.’ Voor ons als CDA fractie mist er een belangrijk onderdeel in deze definitie, namelijk om voor het bouwen een inschatting te maken van de impact van de ontwikkeling op het wegennet. Wij denken dat het goed is om eerst na te denken over deze gevolgen en waar mogelijk al vooraf de doorstroming te optimaliseren. Juist dat is voor ons ook ‘eerst bewegen, dan bouwen’. De wethouder doet de toezegging om dit als onderdeel van de definitie te zien.

Een tweede punt is de prominente plek die innovatieve mobiliteitsoplossingen inneemt. Wij zijn hier een voorstander van, maar wij roepen wel op om op te passen met proefballonetjes van hippe adviesbureaus. Juist hier is participatie belangrijk, omdat inwoners de ervaringsdeskundigen zijn die vaak goed aanvoelen of iets gaat slagen. Luister naar inwoners en kijk vooral naar succesvolle pilots in vergelijkbare dorpen.

Als je aan inwoners vraagt wat er nog meer in de mobiliteitsvisie terug moet komen, dan is dat de aandacht voor doorstroming op de belangrijkste verkeersaders en een betere trein- en busverbinding. Dat ligt dan weer niet op ons bordje als gemeente, maar wij vinden het goed dat dit wel een plek heeft en dat hierdoor een lobbyagenda aandacht voor wordt gevraagd. Daar zouden wij graag aan toe willen voegen dat de trein als alternatief aantrekkelijker wordt als het treinstation ook aantrekkelijk is, dus als het fijn is om op het station te verblijven. Daarom hierbij vast een oproep om ook de renovatie van het huidige station een plek te geven op die lobbyagenda.

Wij hebben onze teleurstelling gedeeld over de nieuwe dienstregeling die in december werd, waarbij het aantal sprinters ook komend jaar op twee keer per uur blijft steken. Wij hebben gevraagd welke acties ondernomen zijn en hebben de toezegging gehad dat hier binnenkort meer informatie via een Informatienota over gedeeld wordt.

Het afgelopen jaar spraken wij in de raad over energiearmoede. Een term waarbij de indruk gewekt wordt dat dit een losstaand probleem is, terwijl er een grote groep Nederlanders is die de eindjes maar moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Ook mobiliteitsarmoede is zo’n term. Daarbij gaat het om de beschikbaarheid van betaalbare en bereikbare alternatieve vormen van vervoer. Het is lastig om dat een plek te geven in deze startnotitie, maar wij denken dat het voorkomen of beperken van mobiliteitsarmoede een belangrijke uitdaging gaat zijn de komende jaren en wij denken dat de mobiliteitsvisie kan bijdragen aan het beperken van mobiliteitsarmoede in onze dorpen. Het zou mooi zijn als dat ook een plek krijgt in de mobiliteitsvisie. Ook hier wordt de toezegging gedaan dat dit meegenomen wordt in het vervolgtraject.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.