26 september 2018

Omwonenden weten het beter, CDA zet wethouder aan het werk

Voor het vernieuwen van de riolering gaan de Prinses Beatrix- en Prinses Irenestraat in Moordrecht op de schop. De gemeente Zuidplas heeft dat moment aangegrepen om dan direct ook de inrichting en indeling van deze straten aan te passen. Maar het ontwerp van de geplande herinrichting veroorzaakte nogal wat opschudding bij omwonenden. Er ontstonden zorgen over de verkeersveiligheid, volgens inwoners zou deze er, met name voor voetgangers en fietsers, niet op vooruit gaan. Omwonenden trokken bij de gemeente aan de bel en uitten hun zorgen tijdens de informatieavond over de werkzaamheden, helaas lukte het hen niet om de gemeente over te halen de plannen nogmaals onder de loep te nemen.

CDA Zuidplas ving deze berichten op, ging in gesprek met omwonenden, stelde schriftelijke vragen en bracht de zorgen over naar de wethouder. CDA raadslid Meppelink: “Omwonenden zijn ervaringsdeskundigen, zij weten beter dan wie dan ook waar de knelpunten liggen en waar behoefte aan is. Daarnaast hebben zij zelf vaak allang nagedacht over mogelijke alternatieven, waardoor het een kwestie van luisteren is om samen tot een goede oplossing te komen.” Wethouder Schuurman reageerde zeer positief en gaf zijn ambtenaren opdracht de plannen bij te schaven en de aangedragen alternatieven hierin te verwerken. Het resultaat is een ontwerp waarin aan iedereen is gedacht, extra parkeervoorzieningen én veilige trottoirs!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.