Zo beschermt het CDA onze financiële stabiliteit

  • De financiële crisis heeft een aantal zwakke plekken blootgelegd in Europa. Gelukkig zit de economie weer in de lift, maar er zijn maatregelen nodig om dit te behouden.
  • Voor een sterke euro moeten de landen in de Eurozone hun financiën op orde hebben en zich houden aan de afspraken zoals gemaakt in het Stabiliteits- en Groeipact. Dat is in het belang van de portemonnee van alle Europese burgers. Wanneer een land daadwerkelijk een risico vormt voor de economische stabiliteit in de hele eurozone, moet het - in het uiterste geval -  mogelijk zijn een land (tijdelijk) uit de eurozone te zetten.
  • Het CDA is tegen een transferunie. Het kan niet zo zijn dat de economisch sterkere landen structureel als vangnet voor de zwakkere landen moeten optreden.
  • Wanneer de risico’s worden verminderd, wil het CDA de bankenunie voltooien met een goed werkend resolutiemechanisme voor banken die toch in de problemen komen en een door de financiële sector gefinancierd Europees garantiestelsel voor de spaartegoeden van particulieren.
  • Een sterke financiële sector betekent ook gepast toezicht op belastingstelsels. Landen gaan echter wel over hun eigen belastingstelsel. Dit moet ook zo blijven.

Financiën op orde voor een sterke euro

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.