Zo beschermt het CDA onze gezondheidszorg

  • Europa heeft geen zeggenschap over de gezondheidszorg in de lidstaten, het is aan de lidstaten zelf om betaalbare en toegankelijke zorg te bieden. De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste in de wereld en dat willen we zo houden. We willen dat zorg een bevoegdheid van de lidstaten blijft.
  • De huidige aanbestedingsregels zijn velen een doorn in het oog. Dat de aanbesteding van toepassing zijn op zorg en ondersteuning in het sociale domein is ongehoord. We willen dat de zorg en ondersteuning in het sociale domein zoals ingekocht door lokale overheden wordt uitgezonderd van de Europese aanbestedingsregels.

Rampenoefening Calamiteitenhospitaal - Training emergency and trauma hospital

Zorg blijft een bevoegdheid lidstaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.