Zo beschermt het CDA onze welvaart

  • Vrede en welvaart zijn niet vanzelfsprekend. Europa is voor ons een samenwerkingsverband van lidstaten om onze manier van leven en welvaart te beschermen en te versterken. Het CDA wil geen “Europese superstaat”. Er worden alleen meer bevoegdheden en taken aan Brussel gegeven waar nodig. Op andere terreinen zijn en blijven de landen zelf aan zet.
  • Het CDA kiest voor een eerlijke economie, waar het niet alleen gaat over resultaten en winsten, maar juist over inkomen en zekerheid. Wij staan voor een economie waarin mensen tellen en de mogelijkheid hebben om hun eigen bijdrage aan de samenleving te leveren. Een economie waar mensen op basis van gedeelde waarden en normen vorm geven aan hun samenleving. Dit versterkt de basis voor welvaart en welzijn van de komende generaties.
  • Voor het CDA is welvaart altijd meer dan alleen groeicijfers en winst. Daarom willen wij in Europa meer aandacht voor de sociale samenhang en de leefomgeving van mensen. Welvaart gaat voor ons ook over duurzaamheid, de bescherming van het milieu en de overgang naar schone energie.
  • Zorg, sociale zekerheid en pensioenen, wonen en onderwijs zijn voor burgers heel belangrijk. Deze terreinen zijn grotendeels de bevoegdheid van de lidstaten. Het CDA vindt dat dat zo moet blijven. Op deze terreinen moet de menselijke maat worden gehanteerd. Beleid moet in de omgeving van burgers vorm krijgen.
  • Europa gaat altijd in de eerste plaats over de toekomst van haar burgers in de lidstaten, in hun eigen omgeving, in hun eigen stad of regio. Europa moet zich meer richten op de plaats waar mensen zich thuis voelen. Speciale aandacht is nodig voor de ontwikkeling van krimpregio’s en de grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio’s.
  • Innovatie op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, veiligheid en hernieuwbare energie, door o.a. ontwikkeling van een 5G-netwerk en het bouwen van supercomputers, is belangrijk. Het bevordert welvaart en een goede toekomst voor de komende generaties en biedt bescherming bij veranderingen op de arbeidsmarkt.

CDA Regiotour Noord-Brabant

Het CDA kiest voor een eerlijke economie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.