CDAV jaarthema 2013: Solidariteit tussen generaties

Solidariteit tussen de generaties begint bij vrouwen!

Al meer dan negentig jaar kunnen vrouwen in Nederland gebruik maken van het actief en passief kiesrecht en kunnen dus meedenken en doen in de politiek.

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking bestaat uit vrouwen. Een democratie zoals wij die in Nederland hebben, zou een afspiegeling van de samenleving moeten zijn. Vrouwen kunnen en zouden dus de helft van het aantal zetels in de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten enz. moeten kunnen bevolken.

In werkelijkheid blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de zetels in het politieke veld niet evenredig zijn verdeeld over mannen en vrouwen. Vrouwelijke volksvertegenwoordigers zijn in de minderheid. Zo bestaan de Gemeenteraden in 2012 voor nog geen 30% uit vrouwen.

Als we als vrouwen dus duidelijk willen maken wat wij belangrijk vinden in de politiek en daarvoor een zo breed mogelijk draagvlak willen creëren, dan moeten we dat dus niet alleen via onze volksvertegenwoordigers, maar ook via andere kanalen, zoals het CDAV, duidelijk maken.

In de maanden maart, april en mei hebben we in het gehele land bijeenkomsten gehad om te peilen binnen het CDAV wat de ideeën zijn op de thema’s:

wonen, milieu & duurzaamheid, werk & inkomen, gezondheid, onderwijs

De uitkomsten uit deze bijeenkomsten vindt u in de brochure, die u hieronder kunt downloaden.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten hebben we factsheets gemaakt met informatie
over de stand van zaken op de verschillende thema’s. Ook de factsheets kunt u hieronder downloaden.

We hopen dat u deze brochure en de factsheets kunt gebruiken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014, zowel voor het verkiezingsprogramma als de campagne.

Op initiatief van de werkgroep Solidariteit tussen generaties heeft het CDAV een resolutie ingediend over mantelzorg. Deze resolutie wordt behandeld op het CDA Partijcongres van 2 november. Daarnaast organiseert de werkgroep op 27 november een bijeenkomst over zorg. Klik hier voor meer informatie over de resolutie en de bijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Edel via edel@hvnweb.nl  of  06-15694661. Of mail met cdav@cda.nl.

De CDAV werkgroep 'Solidariteit tussen de generaties' bestaat uit:
Anne-Marie Vreman (voorzitter)
Marijke Edel
Dorenda Gerts
Petra Groeneweg
Wieneke Mulder
Annemieke van de Ven
Trudy Veninga

Download hier de brochure met de uitkomsten van de bijeenkomsten: 

Brochure Solidariteit tussen generaties 

Download hier de factsheets met de vraagstukken: 

Factsheets Solidariteit tussen generaties

Download hier de verslagen van de bijeenkomsten per thema:

Verslag Wonen

Verslag Milieu & duurzaamheid

Verslag Werk & inkomen

Verslag Zorg  

Verslag Onderwijs

CDAV jaarthema 2013: Solidariteit tussen generaties

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.