Ralph is 29 jaar en sinds zijn 18e politiek actief. Dat was voor hem geen voordehandliggend besluit: hij komt uit een ondernemersfamilie die niet politiek betrokken is. ‘Ik wilde al vanaf de brugklas scheikunde studeren. Maar na drie maanden realiseerde ik me, ‘dit is heel interessant, maar niet wat ik wil’. Ik ben gestopt en heb de rest van het jaar gordijnen verkocht in het winkelcentrum van Beek. Na dat jaar ben ik rechten gaan studeren, en alle politieke partijen op het stadhuis langs gegaan om te zoeken wat mijn club was.’

Ralph voelde zich thuis bij het CDA, maar was veruit de jongste in de club. ‘Het jongste raadslid toen was ruim twee keer mijn leeftijd. Toch ben ik bij de fractie als commissielid aan de slag gegaan, en heb me later ook verkiesbaar gesteld. Ik vind niet dat politiek alleen iets moet zijn voor mensen van middelbare leeftijd of voor senioren.’

Acht jaar was Ralph raadslid, waarvan vier jaar fractievoorzitter. Inmiddels is hij ruim een jaar wethouder in Beek. ‘In die tijd konden we als CDA bouwen. Toen ik begon waren we een kleine oppositiepartij. Ik ben er trots op dat er inmiddels een levendige afdeling staat met veel jonge mensen. Coalitiepartij bovendien op een gedeelde eerste plaats bij de verkiezingen.’

Ik ben wel eens voor mijn eigen assistent aangezien..

Ralph Diederen
Beeld: Harry Heuts

‘Ik wilde de focus verleggen naar allereerst weer samen vereniging zijn. Met informele moment, en er zijn voor elkaar en voor mensen in de omgeving. We zijn zelf vrijwilligerswerk gaan doen en hebben de jaarlijkse barbecue weer ingevoerd. Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu een verjongde vereniging hebben met veel actieve twintigers en dertigers. Het heeft ook voor verbreding gezorgd: op de jaarlijkse barbecue is de helft van de gasten geen lid, maar wel met plezier verbonden aan het CDA.’ 

Politiek is niet alleen iets voor senioren

Ralph heeft nooit meegemaakt dat hij niet werd geaccepteerd vanwege zijn jonge leeftijd, ‘al ben ik wel eens voor mijn eigen assistent aangezien’. ‘Als wethouder maak ik me sterk voor een toekomstbestendig Zuid-Limburg. We wonen in een krimpgemeente, maar de woningvoorraad moet ook getransformeerd worden om bijvoorbeeld woningen voor jongeren te kunnen bieden. Daarnaast wil ik als wethouder sport echt een partner zijn voor de sportverenigingen. Hen meer zeggenschap geven en faciliteren in de bindende rol die ze hebben in onze samenleving.’

De samenleving staat voorop, ook in Ralphs vrije tijd. ‘Mijn vriend woont in Den Haag, we hebben allebei een druk schema. Maar ik vind, als je in de politiek zit, you have to practice what you preach. Dus ik ben verbonden aan een stichting die zich richt op goede doelen en mensen in verbinding brengen. En ik organiseer een paar keer per jaar een pubquiz in het dorp. Dat soort dingen geeft me ook enorm veel energie.’

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.