Privacyverklaring & Cookie Protocol CDA

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de vereniging CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL (CDA) (hierna: het “CDA”), statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en onder andere aldaar kantoorhoudende aan de Buitenom 18 (2512 XA). Het CDA is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407328.

Het CDA acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en de overige toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring, inclusief dit cookie protocol,  (hierna gezamenlijk: de “Privacyverklaring”) is van toepassing op alle handelingen en binnen alle geledingen van het CDA ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit gaat dus zowel om handelingen van het CDA Partijbureau, de CDA Eerste Kamerfractie, de CDA Tweede Kamerfractie, de CDA Eurodelegatie als van onze CDA-afdelingen en -netwerken.  

Leeswijzer

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welk doel (of welke doelen) wij deze gebruiken. Verder geven wij in deze Privacyverklaring aan op welke grond wij de persoonsgegevens verwerken, wie toegang hebben tot de persoonsgegevens en hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren. Ten slotte leggen wij uit welke rechten u hebt als betrokkene en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2020.

Pas uw instellingen aan

U ontvangt strikt noodzakelijke cookies, omdat ze nodig zijn voor het juist functioneren van deze website. Voor analyse doeleinden gebruikt het CDA cookies en scripts van Google Analytics, met behulp van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij statistieken en trends bijhouden over onze website met als doel om deze voor uw gemak te verbeteren. Deze cookies kunt u niet uitschakelen.
Voor het tonen van relevante advertenties maken wij gebruik van advertising pixels. Voor u als gebruiker is het mogelijk om deze cookies te weigeren. Voor het functioneren van de site gebruiken wij ook aanvullende cookies om uw voorkeuren in op te slaan, deze bevatten geen enkele vorm van persoonlijke informatie.

Welk type persoonsgegevens verwerken wij?

Leden

 • Persoonlijke gegevens (NAW-gegevens, geslacht, titulatuur (optioneel), geboortedatum, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of een overig telefoonnummer en MAC-adressen van de apparaten die u gebruikt bij een bezoek aan de website of applicaties van het CDA vanaf uw apparaat); 
 • Financiële gegevens (IBAN-nummer en betaalgegevens);
 • Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, het soort lidmaatschap, de eventuele functie die u uitoefent of hebt uitgeoefend voor het CDA, de CDA-evenementen die u bezoekt, voorkeuren die u hebt qua thema’s en het lees- en klikgedrag van nieuwsbrieven).
 • Voorkeuren (de voorkeuren die u hebt qua thema’s en het lees- en klikgedrag van nieuwsbrieven).

Donateurs

 • Persoonlijke gegevens (NAW-gegevens en e-mailadres);
 • Financiële gegevens (IBAN-nummer en betaalgegevens).

Bezoekers van CDA-evenementen

 • Persoonlijke gegevens (NAW-gegevens, mobiel telefoonnummer, e-mailadres en MAC-adressen van de apparaten die u gebruikt, als u de congresapp hebt geïnstalleerd);
 • Medische gegevens (indien van toepassing: dieetwensen en of u slechthorend bent of niet);
 • Financiële gegevens (IBAN-nummer en betaalinformatie);
 • Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, tenzij u meegaat als introducé);
 • Overige gegevens (hoe u naar het congres toekomt).

Nieuwsbriefontvangers (die geen lid zijn)

 • Persoonlijke gegevens (e-mailadres en MAC-adressen voor informatie over apparaten die u gebruikt);
 • Overige gegevens (lees- en klikgedrag in de nieuwsbrief en voorkeuren die u hebt qua thema’s).

Bezoekers van de website

 • Persoonlijke gegevens (MAC-adressen van apparaten die u gebruikt);
 • Overige gegevens (Lees- en klikgedrag op de website en voorkeuren die u daarmee aangeeft qua thema’s).
 • Cookies (zie cookie protocol voor meer informatie).

Adressanten van e-mails

Adressanten van e-mails en andere berichten aan het Partijbureau, de Ledendesk, het Partijbestuur, de partijvoorzitter of leden van de Eerste of Tweede Kamer of het Europees Parlement (voor zover aangegeven in het bericht)

 • Persoonlijke gegevens (NAW-gegevens en e-mailadres);
 • Berichtgegevens (Datum ontvangst van bericht en onderwerp van bericht);
 • Lidmaatschapsgegevens (lidnummer (indien van toepassing)).

Sollicitanten en kandidaten

Sollicitanten en kandidaten voor de Tweede of Eerste Kamer en voor het Europees Parlement

 • Persoonlijke gegevens (NAW-gegevens, geslacht, titulatuur, geboortedatum- en plaats, nationaliteit, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en overig telefoonnummer);
 • CV-gegevens (gegevens over gevolgde opleidingen, cursussen en stages, gegevens over de aard en inhoud van huidige en vorige dienstverbanden en gegevens over huidige of vorige werkgevers);
 • Overige gegevens (administratienummer, overige gegevens met het oog op het vervullen van de functie die door de sollicitant zijn verstrekt (bijvoorbeeld testen of assessments) of andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist op grond van de wet en resultaten van online screenings).

 

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Leden

 • Dienstverlening aan de leden van het CDA;
 • Bijhouden van de ledenadministratie;
 • Inning van contributie;
 • Versturen van voor u relevante informatie, bijvoorbeeld over CDA-evenementen en andere landelijke, regionale of lokale activiteiten of trainingen;
 • Digitaal versturen van nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • Gericht aanbieden van campagneadvertenties over het CDA en andere campagnedoeleinden, indien u daarvoor toestemming hebt verleend.

Donateurs

 • Verwerken, incasseren en registreren van donaties;
 • Gericht aanbieden van campagneadvertenties, indien u daarvoor toestemming hebt verleend.

Bezoekers van CDA-evenementen

 • Uw deelname mogelijk maken aan CDA-evenementen;
 • Versturen van voor u relevante, algemene informatie over het evenement. Bijvoorbeeld inzake het programma, de logistiek en een routebeschrijving per openbaar vervoer en eigen vervoer;
 • Indien u daarvoor toestemming hebt verleend: digitaal versturen van informatie over  bepaalde thema’s die u interessant vindt en die door u geselecteerd zijn;
 • Indien van toepassing: aanbieden van een lunch en/of diner die/dat, aansluit bij de dieetwensen die u bij uw inschrijving voor het CDA-evenement hebt opgegeven;;
 • Indien van toepassing: aanbieden van de mogelijkheid,  om gebruik te maken van ringleiding, conform uw inschrijving voor het CDA-evenement;
 • Gericht aanbieden van campagneadvertenties over het CDA en andere campagnedoeleinden, indien u daarvoor toestemming hebt verleend.

Nieuwsbriefontvangers (die geen CDA-lid zijn)

 • Mogelijk maken dat u de nieuwsbrief van ons kunt ontvangen;
 • Versturen van nieuwsbrieven die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren;
 • Gericht aanbieden van campagneadvertenties en andere campagnedoeleinden.


Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
 
Het bovenstaande is ook van toepassing wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief op een andere manier dan via de website, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen bij een CDA-bijeenkomst of via Facebook.

  Bezoekers van de website

  • Op basis van uw cookie voorkeuren mogelijk maken dat u gebruik kunt maken van de website en om u te informeren over het CDA;
  • (Geanonimiseerd) statistisch onderzoek;
  • Afhankelijk van uw cookie voorkeuren: gericht aanbieden van campagneadvertenties en andere campagnedoeleinden via een gepersonaliseerde versie van de website.

  Wilt u uw cookie voorkeuren wijzigen? Dat kan eenvoudig onderaan deze pagina via ‘pas uw instellingen aan’.

  Adressanten van e-mails

  Adressanten van e-mails en andere berichten aan het Partijbureau, de Ledendesk, het Partijbestuur, de partijvoorzitter of leden van de Eerste of Tweede Kamer en het Europees Parlement.

  • Registreren van berichten in het correspondentieoverzicht;
  • Monitoren van de afhandeling van berichten.

  Sollicitanten en kandidaten

  Sollicitanten en kandidaten voor de Tweede of Eerste Kamer of voor het Europees Parlement

  • Registreren en monitoren van sollicitaties;
  • Op zorgvuldige wijze afhandelen van sollicitaties en doorlopen van de procedure;
  • Screenen van online activiteiten van de sollicitant;
  • Geanonimiseerde statistische data-analyse, zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures;
  • Verbeteren en aanpassen van het werving- en selectieproces.

  Op basis van welke grondslag verwerkt het CDA uw persoonsgegevens?

  Leden

  Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst tussen u en het CDA. Daarnaast dient het CDA aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de Wet financiering politieke partijen). Ten aanzien van de het digitaal versturen van gerichte advertenties en het gebruik van uw gegevens voor campagnedoeleinden geldt dat wij dit doen op basis van uw expliciete toestemming. Het is te allen tijde mogelijk om uw toestemming weer in te trekken.

  Donateurs

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (waaronder de Wet financiering politieke partijen). Ten aanzien van het digitaal versturen van gerichte advertenties en het gebruik van uw gegevens voor campagnedoeleinden geldt dat wij dit doen op basis van uw expliciete toestemming. Het is te allen tijde mogelijk om uw toestemming weer in te trekken.

  Bezoekers van CDA-evenementen

  Door uw aanmelding voor een CDA-evenement of door het kopen van een toegangsbewijs sluit u met ons een overeenkomst. Wij zullen – al dan niet tegen betaling van een beperkte vergoeding – diensten verlenen in verband met het evenement, meer specifiek het verlenen van recht op toegang tot het evenement. Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van die overeenkomst. Daarnaast hebben wij (of hebben derden) er een gerechtvaardigd belang bij om CDA-evenementen zo goed mogelijk en veilig te laten verlopen en om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan u en de andere bezoekers aan te bieden. Ten aanzien van het digitaal versturen van gerichte advertenties en het gebruik van uw gegevens voor campagnedoeleinden geldt dat wij dit alleen doen op basis van uw expliciete toestemming. Het is te allen tijde mogelijk om uw toestemming weer in te trekken.

  Nieuwsbriefontvangers (die geen CDA-lid zijn)

  U ontvangt onze nieuwsbrief alleen indien u daarvoor expliciet toestemming heeft. 

  Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of u kunt een e-mail sturen naar cda@cda.nl. Het is dus te allen tijde mogelijk om uw toestemming weer in te trekken.

  Het bovenstaande is ook van toepassing wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief op een andere manier dan via de website, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen bij een CDA-bijeenkomst of via Facebook.

  Bezoekers van de website

  Bij een bezoek aan onze website kan het zijn dat er persoonsgegevens worden verwerkt. U wordt gevraagd om hiervoor uitdrukkelijke toestemming te geven door het opgeven van uw cookie voorkeuren: door middel van het uitdrukkelijk accepteren van bepaalde cookie-instellingen, geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en maakt u uw voorkeuren aan ons bekend voor bepaalde personen of (verkiezings)thema’s (“opt-in”). De toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Ook kunt u uw voorkeuren te allen tijde wijzigen.

  Voor het gebruik van functionele cookies en analytische cookies wordt – overeenkomstig de wet – geen toestemming gevraagd. Over het gebruik van deze cookies wordt u uiteraard wel geïnformeerd; zie hierna onder het kopje “Gebruik van cookies” voor meer informatie.

  Adressanten van e-mails

  Adressanten van e-mails en andere berichten aan het Partijbureau, de Ledendesk, het Partijbestuur, de partijvoorzitter of leden van de Eerste of Tweede Kamer en het Europees Parlement

  Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw verzoek aan ons in behandeling te kunnen nemen en wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onze dienstverlening richting u goed vorm te geven.

  Nadere informatie over de behandeling van uw e-mail of ander bericht

  De leden van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement hebben een persoonlijk e-mailadres dat eindigt op ‘@eerstekamer.nl’, ‘@tweedekamer.nl’ of respectievelijk op ‘@europarl.europa.eu’. Binnen de verschillende organen van het CDA wordt een onderlinge verdeling gemaakt van de onderwerpen/portefeuilles. Indien u een e-mail stuurt naar één van de voornoemde e-mailadressen, bijvoorbeeld met een politiek inhoudelijke vraag, wordt gekeken bij welke volksvertegenwoordiger deze vraag thuishoort. Dit betekent dat het kan voorkomen dat uw e-mail (inclusief eventuele bijlagen) aan iemand anders binnen het CDA wordt doorgestuurd als zijnde de meest geëigende persoon om uw e-mail te behandelen. Ook bestaat de mogelijkheid dat uw e-mail en eventuele bijlagen worden doorgestuurd naar vertegenwoordigers in andere volksvertegenwoordigende organen van het CDA. 

  Als u niet wenst dat uw e-mail wordt doorgestuurd naar andere volksvertegenwoordigers van het CDA, dient u dit uitdrukkelijk aan te geven in uw e-mail. Dit kan echter betekenen dat wij uw vraag niet (goed) kunnen beantwoorden. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

  Het CDA en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen die voortvloeien uit contact tussen u en één van onze volksvertegenwoordigers of medewerkers. Bovendien is het CDA niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u ons toestuurt.

  Indien u persoonsgegevens (van uzelf of van een eventuele derde) meestuurt in uw e-mail, verleent u toestemming c.q. verklaart u dat u toestemming hebt gekregen van de derde om deze gegevens met ons te delen en op te sturen. Bovendien geeft u toestemming  aan het CDA deze persoonsgegevens te verwerken, mits deze gegevens niet bovenmatig zijn en verband houden met het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Als u nadien uw toestemming intrekt of als nadien blijkt dat u persoonsgegevens van een derde zonder diens toestemming met ons deelt, vernietigen wij deze gegevens onmiddellijk. Dit kan betekenen dat wij uw vraag niet (verder) in behandeling (kunnen) nemen.

  Sollicitanten en kandidaten

  Sollicitanten en kandidaten voor de Tweede of Eerste Kamer of voor het Europees Parlement

  Het CDA heeft een  gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens om te kunnen beoordelen of de sollicitant geschikt is voor de openstaande functie en om de sollicitatieprocedure op een goede wijze af te handelen. Dit geldt ook in geval van een open sollicitatie. 

  Het is mogelijk dat het CDA Partijbureau, de CDA Tweede Kamerfractie en het CDA Europarlement uw sollicitatie onderling wenst uit te wisselen. Hierbij is het gerechtvaardigd belang van het CDA dat zij kan inventariseren in hoeverre een sollicitant bij één van onze geledingen aan de slag kan. De betreffende selectiecommissie zal u hierover altijd vooraf informeren. U hebt vanzelfsprekend het recht om hier bezwaar tegen te maken.

  Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

  Leden

  In zijn algemeenheid geldt dat wij de kring van personen die kennis neemt van uw persoonsgegevens zo klein mogelijk houden.

   Medewerkers van het Partijbureau die vanuit hun functie direct betrokken zijn bij de uitvoering van de in deze Privacyverklaring beschreven doelen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Ook medewerkers en bestuursleden van uw provinciale en gemeentelijke afdeling hebben toegang tot uw persoonsgegevens - voor zover zij vanuit hun functie direct betrokken zijn bij de uitvoering van de in deze Privacyverklaring beschreven doelen of indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Denk hierbij aan een secretaris die kan zien of u stemrecht heeft, terwijl een penningmeester ziet of u uw contributie voldaan hebt.

  Het CDA voert niet alleen zijn eigen ledenadministratie, maar voert ook de ledenadministratie van het CDJA (jongerenorganisatie) en het CDA-V (Vrouwenberaad) uit. In dat geval is het CDA aan te merken als verwerker en volgt zij de instructies van het CDJA en het CDA-V op. Hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten gesloten tussen het CDA (als verwerker) en het CDJA respectievelijk het CDA-V (als verwerkingsverantwoordelijke).

  Bent u dus lid van het CDJA en/of het CDA-V, dan hebben de medewerkers en/of bestuursleden van onze zusterorganisaties als verwerkingsverantwoordelijke uiteraard ook toegang tot uw persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar de privacyverklaringen van het CDJA en het CDA-V. De inzage door deze medewerkers en/of bestuursleden van het CDJA of CDA-V is uiteraard beperkt tot de administratie die het CDJA of het CDA-V aangaat. Zij hebben geen inzage in persoonsgegevens die verbonden zijn aan uw CDA-lidmaatschap. Op hun beurt hebben medewerkers en provinciale en gemeentelijke bestuursleden van het CDA geen inzage in de persoonsgegevens die het CDJA en het CDA-V aangaan.

  Nadere toelichting

  Uw persoonsgegevens worden beheerd door de ledenadministratie van het CDA. Deze maakt onderdeel uit van het Partijbureau. De contactgegevens vindt u verderop in de Privacyverklaring. 

  De medewerkers en bestuursleden van onze geledingen hebben (slechts) inzage in een beperkte set persoonsgegevens, dit wil zeggen: er is toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld voor het CDJA afgebakend tot de CDJA-leden of voor gemeentelijke afdelingen voor de leden die in die afdeling wonen. Verder is verschil aangebracht tussen de verschillende functies. Zo kan de secretaris enkel uw NAW-gegevens inzien, terwijl de penningmeester enkel uw betaalgegevens kan bekijken.

  Donateurs

  In zijn algemeenheid geldt dat wij de kring van personen die kennis neemt van uw persoonsgegevens zo klein mogelijk houden.

  Medewerkers van het Partijbureau die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Daarnaast gebruikt het CDA verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen (waar het CDA een (verwerkers)overeenkomst mee heeft gesloten) kunnen daardoor ook persoonsgegeven van u verwerken. Voor meer informatie over leveranciers kunt u contact met ons opnemen via helpdesk@cda.nl.

  Bezoekers van CDA-evenementen

  In zijn algemeenheid geldt dat wij de kring van personen die kennis neemt van uw persoonsgegevens zo klein mogelijk houden.

  Medewerkers van het Partijbureau die vanuit hun functie direct betrokken zijn bij de uitvoering van de doelen zoals vastgelegd in deze Privacyverklaring hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Daarnaast gebruikt het CDA verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen (waar het CDA een (verwerkers)overeenkomst mee heeft gesloten) kunnen daardoor ook persoonsgegeven van u verwerken. Voor meer informatie over leveranciers kunt u contact met ons opnemen via helpdesk@cda.nl.

  Nieuwsbriefontvangers (die geen CDA-lid zijn)

  Medewerkers van het Partijbureau die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Daarnaast gebruikt het CDA verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen (waar het CDA een (verwerkers)overeenkomst mee heeft gesloten) kunnen daardoor ook persoonsgegeven van u verwerken. Voor meer informatie over leveranciers kunt u contact met ons opnemen via helpdesk@cda.nl.

  Bezoekers van de website

  Medewerkers van het Partijbureau die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Daarnaast gebruikt het CDA verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen (waar het CDA een (verwerkers)overeenkomst mee heeft gesloten) kunnen daardoor ook persoonsgegeven van u verwerken. Voor meer informatie over leveranciers kunt u contact met ons opnemen via helpdesk@cda.nl.

  Adressanten van e-mails

  Sollicitanten en kandidaten voor de Tweede of Eerste Kamer of voor het Europees Parlement.

  Medewerkers van het Partijbureau die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Daarnaast gebruikt het CDA verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen (waar het CDA een (verwerkers)overeenkomst mee heeft gesloten) kunnen daardoor ook persoonsgegeven van u verwerken. Voor meer informatie over leveranciers kunt u contact met ons opnemen via helpdesk@cda.nl.

  Sollicitanten en kandidaten

  Sollicitanten en kandidaten voor de Tweede of Eerste Kamer en voor het Europees Parlement

  Medewerkers van het Partijbureau die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Daarnaast gebruikt het CDA verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen (waar het CDA een (verwerkers)overeenkomst mee heeft gesloten) kunnen daardoor ook persoonsgegeven van u verwerken. Voor meer informatie over leveranciers kunt u contact met ons opnemen via helpdesk@cda.nl

  Leveranciers van het CDA

  Het CDA gebruikt verschillende systemen en diensten voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder hosting en cloud diensten en diensten op het gebied van digital marketing. Het is mogelijk dat de leveranciers van die systemen en diensten in het kader van hun dienstverlening aan ons automatisch ook uw persoonsgegeven verwerken. Het CDA heeft in die gevallen een (verwerkers)overeenkomst met die leveranciers gesloten op grond waarvan die leveranciers uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen volgens de instructies van het CDA verwerken en uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet mogen doorgeven aan (een) derde(n). Voor meer informatie over onze leveranciers kunt u contact met ons opnemen via helpdesk@cda.nl.

  Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

  Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van het CDA en worden niet gedeeld met externen, tenzij u daar zelf expliciet toestemming voor hebt geven of tenzij een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders. Persoonsgegevens worden gedeeld met externe dienstaanbieders voor het faciliteren van de leden- en financiële administratie, het verzenden van magazines en andere post en digitale mailings, beheer van (mail-)servers, hosting van de website, verwerken en incasseren van betalingen, organiseren van evenementen. Wanneer het CDA persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders (volgens de AVG een Verwerker), heeft het CDA en de verwerker duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van de persoonsgegevens (vastgelegd in een verwerkersovereenkomst).

  Overige bepalingen

  Hoe lang bewaart het CDA uw gegevens?

  Het CDA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doel, verwijderen wij uw gegevens.

  De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is wisselend. De bewaartermijn is afhankelijk van het soort persoonsgegeven en het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. 

  Sommige persoonsgegevens, zoals namen en adresgegevens van onze leden, moeten wij op grond van de wet verplicht tien (10) jaar  bewaren. Wij verwijderen uw persoonsgegevens zo snel mogelijk nadat een lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor de correcte afwikkeling van uw lidmaatschap.

  Ook uw persoonsgegevens met betrekking tot betalingen en donaties moeten wij op grond van fiscale wetgeving minimaal tien (10) jaar bewaren. 

  Uw persoonsgegevens over dieetvoorkeuren, allergieën en andere medische gegevens worden direct verwijderd na het CDA-evenement. Dat betekent dus ook dat wij u bij deelname aan een volgend CDA-evenement hier opnieuw naar zullen (moeten) vragen. Ook de informatie over met welk vervoersmiddel u naar een CDA-evenement bent gekomen, wordt direct na het evenement door ons verwijderd. 

  Het CDA hanteert voor persoonsgegevens die u hebt verstrekt in het kader van een sollicitatie een bewaartermijn van vier (4) weken na formele afronding van de sollicitatieprocedure. Bepalend daarbij is het moment dat een kandidaat is benoemd, dan wel het besluit is genomen de betreffende vacature niet te vervullen.

  Sollicitanten kunnen het CDA desgevraagd toestemming geven om hun sollicitatie en bijbehorende persoonsgegevens langer te bewaren dan de hiervoor bedoelde termijn, bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende(r) functie beschikbaar komt. Indien u voornoemde toestemming geeft, bewaren wij uw sollicitatiegegevens uiterlijk voor een periode van twaalf (12) maanden na het formele einde van de sollicitatieprocedure waarvoor u oorspronkelijk hebt gesolliciteerd.

  Hoe beveiligt het CDA uw gegevens en waarborgt zij de vertrouwelijkheid?

  Het CDA behandelt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen deze niet met derden, tenzij uit deze Privacyverklaring uitdrukkelijk anders volgt. Mocht het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, doen wij dit in overeenstemming met deze Privacyverklaring en in alle andere gevallen doen wij dit niet zonder uw expliciete toestemming. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens altijd zo goed als mogelijk te beveiligen en om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen. Als dat vereist is, informeren wij uiteraard ook de toezichthouder.

  Het CDA kan uw gegevens verstrekken aan andere partijen, indien wij dat op grond van de wet verplicht zijn. Ook kunnen wij uw gegevens verstrekken aan andere partijen, indien dit noodzakelijk is als gevolg van een rechtszaak of als dit in het kader van de procedure bij de rechter noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten. Tot slot kunnen wij uw gegevens verstrekken aan door het CDA voor de in de Privacyverklaring opgesomde doelen ingeschakelde verwerker. In dergelijke gevallen heeft het CDA een verwerkersovereenkomst gesloten met deze verwerkers conform de AVG. De verwerker krijgt toegang tot gegevens die noodzakelijk zijn voor de hem opgedragen werkzaamheden.

  Voor de medewerkers van het Partijbureau geldt dat een tweestapsauthenticatie verplicht is. De medewerkers zijn op de hoogte van de juiste en vertrouwelijke wijze waarop zij met uw persoonsgegevens om moeten gaan.

  Wij benadrukken dat er geen gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Uw persoonsgegevens bevinden zich op servers die in Nederland en/of Ierland staan.

  Welke rechten hebt u?

  Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hebt u verschillende wettelijke rechten. Die rechten zorgen ervoor dat u beter inzicht kunt krijgen in de persoonsgegevens die het CDA over u heeft opgeslagen. Bovendien kunt u beter grip krijgen op de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

  De verschillende rechten zijn:

  • Recht op inzage

  U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. 

  • Recht op correctie

  Als u vindt dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen..

  • Recht om vergeten te worden

  Dit recht brengt met zich mee dat wij uw gegevens moeten verwijderen als u erom vraagt.

  • Recht om beperking van een verwerking die wij uitvoeren

  In bepaalde gevallen mag u aangeven dat wij moeten stoppen met het verwerken van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw gegevens mogelijk onjuist zijn of als de gegevens niet meer nodig zijn.

  • Recht van bezwaar

  U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet (langer) noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

  • Recht om uw gegevens (op uw verzoek) over te dragen naar een andere instelling

  Dit recht wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd. Als u een beroep doet op dit recht, moeten wij uw gegevens overdragen aan een andere instelling. 

  Wilt u een beroep doen op één of meer van deze rechten? In dat geval kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. De contactgegevens vindt u verderop in de Privacyverklaring. Wij streven ernaar om uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van uw verzoek daaraan gehoor te geven. De snelheid waarmee wij aan uw verzoek kunnen voldoen, is afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek. Bovendien bestaat voor leden de mogelijkheid om in te loggen in het ledenportaal ‘CDA Dirk’ via www.dirk.cda.nl. In het ledenportaal kunt u steeds uw persoonsgegevens inzien en eventuele wijzigingen zelf aanbrengen. 

  Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn de persoonsgegevens te bewaren of wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, waarbij ons belang zwaarder weegt dan uw privacy-belang . Een verzoek om bepaalde, minimale gegevens te verwijderen kan met zich brengen dat wij uw lidmaatschap niet meer kunnen handhaven. Indien dat het geval is, zullen wij u daarover informeren, zodat u daar bij de uitoefening van uw recht(en) rekening kunt houden Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

  Let op! Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming (u hebt in het verleden expliciet toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken), mag u die toestemming altijd intrekken. Wij zullen dat respecteren.

  Hoe gaan wij om met social media?

  Op de website van het CDA zijn social media buttons opgenomen om CDA webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, maar ook buttons voor E-mail, Outlook en printen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van derden afkomstig zijn. Dit zijn dus cookies die door derde partijen op onze website worden geplaatst. Kijk voor meer informatie naar de privacy statements van de desbetreffende derde partij. Deze informatie wijzigt geregeld; het CDA heeft hier geen invloed op.  

  Facebook

  Facebook kan ervoor zorgen dat onze advertenties worden getoond aan mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze partij en in onze boodschap. Op die manier kunnen wij Facebook-berichten en -advertenties aan u laten zien die voor u mogelijk interessant zijn. De van Facebook ontvangen gegevens die het CDA hiermee verzamelt, worden geanalyseerd. Dit betreft door Facebook geanonimiseerde data. Vervolgens gebruiken wij deze gegevens voor het ontwikkelen van (onder meer) campagnes. Met deze methode streven wij ernaar voor u relevante informatie en gepersonaliseerde berichten te tonen op Facebook en om u via Facebook door te leiden naar onze websites, zoals www.cda.nl, maar ook www.dirk.cda.nl en www.altijdindebuurt.cda.nl. Wij ontvangen van Facebook geen informatie over uw bezoeken aan andere websites dan www.cda.nl. U heeft Facebook door het gebruik van hun dienst gerechtigd om de verzamelde gegevens op een beveiligde manier door te geven aan anderen. Wij verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Facebook.

  Gebruik van cookies

  Het CDA maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van onze diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Het CDA maakt gebruik van twee soorten cookies:

  • Strikt noodzakelijke cookies (technische, functionele en analytische cookies);
  • Cookies voor campagnedoeleinden (tracking cookies).

  De verschillende soort cookies worden hieronder nader toegelicht.  

  Op het moment dat u voor het eerst op de website komt van het CDA, krijgt u de mogelijkheid wel akkoord of niet akkoord te gaan met tracking cookies. U kunt daar dus uw cookie voorkeuren opgeven. Het is voor u als gebruiker dus mogelijk om bepaalde alle of bepaalde tracking cookies te weigeren. Dit kan betekenen dat u niet de volledige gebruikerservaring heeft van onze website.

  Strikt noodzakelijke cookies (Data collection en Analytics)

  Strikt noodzakelijke cookies worden altijd op uw computer geplaatst, omdat deze noodzakelijk zijn voor een goed functioneren van de website én deze cookies geen gevolgen hebben voor uw privacy als bezoeker. Voor deze cookies hoeft volgens de wet geen toestemming te worden gevraagd. De strikt noodzakelijke cookies bestaan uit analytische cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Op deze wijze krijgen we beter inzicht in het functioneren van onze website. Zoals gezegd heeft het gebruik van analytische cookies geen gevolgen voor uw privacy als bezoeker. De verzamelde data is namelijk niet tot u herleidbaar. Ook hiervoor hoeft volgens de wet geen toestemming te worden gevraagd.

  Cookies voor campagne doeleinden

  Bij cookies voor campagnedoeleinden hanteert het CDA een 4-tal uitgangspunten. Bij acceptatie gaat u ermee akkoord dat wij uw data delen met zogenoemde third parties (Targeting). Op deze manier kan het CDA u voorzien van gerichte en voor u relevante boodschappen. We maken (indien u hier toestemming voor geeft) gebruik van gedragsvariabelen, zoals uw online webactiviteiten op onze platforms gecombineerd met overige eigenschappen. De gerichte boodschappen kunnen u via diverse digitale en social media kanalen aangeboden worden. 

  U geeft door middel  van uw cookie instellingen al dan niet ook toestemming aan deze third parties om uw persoonsgegevens voor hun producten of diensten te gebruiken (Sharing Data). Na uw toestemming kunnen persoonsgegevens worden verzonden en voor marketingdoeleinden worden gedeeld met partners, adverteerders en andere derden. De persoonsgegevens worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën, en/of software van derden voor advertentieweergave, om automatisch informatie te verzamelen over sitegebruikers en siteactiviteit. 

  Het CDA doet dit om campagnes zo veel mogelijk op maat aan u te kunnen tonen. Daarnaast geeft u het CDA door middel van uw cookievoorkeuren al dan niet toestemming om verschillende apparaten die u gebruikt aan elkaar kunnen koppelen. Dit gebeurt geanonimiseerd. Dit geeft het CDA de mogelijkheid  ​​een gebruikersprofiel op meerdere apparaten te maken. Doordat u van een van onze applicaties gebruik maakt, kunnen wij (na toestemming) uw apparaat herkennen. Door het gebruik van unieke identifiers kan de data van verschillende apparaten aan elkaar worden gekoppeld (Cross Device). 

  Tot slot geeft u het CDA bij acceptatie van de cookies voor campagnedoeleinden toestemming voor het toepassen van data reïdentificatie (Re Identification). Het CDA koppelt met reïdentificatie niet-geïdentificeerde persoonsgegevens aan openbaar beschikbare informatie. Hiermee kunnen we deze niet-geïdentificeerde persoonsgegevens herleiden tot persoonlijk identificeerbare informatie (PII). Ook dit gebeurt slechts nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven door middel van uw cookievoorkeuren. 

  In onderstaand overzicht zijn de cookies en cookievoorkeuren schematisch opgenomen.

  Stap 1

  Bij Akkoord:

  • Consent tags SFAS:
   • Data collection
   • Analytics
   • Targeting
   • Cross Device
   • Sharing Data
   • Re Identification
  • Google Analytics (uitgebreid)
  • Facebook Pixel

  Bij Niet akkoord

  • Consent tags SFAS:
   • Data Collection
   • Analytics
  • Google Analytics (beperkt)

  Naast de keuze wel of niet akkoord te gaan met allee (tracking) cookies, heeft u de mogelijkheid uw keuze nader te definiëren. U doet dit door gebruik te maken van een link. 

  Stap 2

  Strikt noodzakelijk

  • Consent tags SFAS:
   • Data Collection
   • Analytics
  • Google Analytics (beperkt)

  Campagnedoeleinden

  • Consent tags SFAS:
   • Data collection
   • Analytics
   • Targeting
   • Cross Device
   • Sharing Data
   • Re Identification
  • Google Analytics (uitgebreid) 
  • Facebook Pixel

  U kunt uw cookie instellingen op ieder gewenst moment wijzigen. Als u de cookie voorkeur op een van de door u gebruikte apparaten wijzigt, wordt de nieuwe instelling ook voor de andere apparaten die u gebruikt overgenomen.

  Indien u uw cookievoorkeuren niet doorgeeft maar wel verder klikt op de website, gaan wij ervan uit dat u geen toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. In dat geval worden er enkel strikt noodzakelijke cookies geplaatst.

  Naast cookies maken we ook gebruik van soortgelijke technieken, zoals JavaScript en web beacons. Via JavaScript kunnen wij informatie verzamelen. Met cookies kunnen wij deze informatie opslaan. Vervolgens kunnen wij de informatie versturen via web beacons. Deze technieken hebben geen impact op uw privacy.

  Gebruik van display impressies

  Tijdens het surfen op het internet komt u mogelijk CDA-advertenties tegen. Iedere unieke vertoning van een dergelijke advertentie (bijvoorbeeld een banner, tekstlink of tekstadvertentie) is een display impressie. U maakt als bezoeker van een bepaalde website waar de display impressie wordt getoond een keuze qua toestemming (“consent”). Deze consent werkt door naar andere websites. De data die hiermee wordt verzameld heet second party data. Dit is de data die het CDA ontvangt van de verwerkingsverantwoordelijke van de desbetreffende website waar de displayimpressie is getoond. Wij verwerken deze data om geïnteresseerden in het CDA nog beter van dienst te kunnen zijn. 

  Van third party data is sprake wanneer data wordt afgenomen bij dataverzamelingsbedrijven. Deze data is nog specifieker. Het gebruik van third party data geeft ons de mogelijkheid om binnen de grote groep van geïnteresseerden bepaalde segmenten te kunnen selecteren. 

  Second en third party data gebruiken wij alleen, indien u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven aan de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke. Indien dit het geval is, passen wij hierbij de volgende campagnedoeleinden toe: data collection, analytics, targeting en reïdentification.

  Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van het CDA?

  Op de website van het CDA kunnen hyperlinks zijn opgenomen. Het kan voorkomen dat u via een hyperlink onze website verlaat en op de website van een derde terechtkomt. Wij maken een bewuste afweging wanneer wij een hyperlink opnemen op onze website naar de websites van derden. Dit maakt niet dat het CDA enige zeggenschap heeft over de websites van derden, ook niet wanneer daar vanaf de website van het CDA naar wordt gelinkt. Het CDA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werking, gedragingen of inhoud van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn aan de website van het CDA. Op de websites van derden is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Wij adviseren u om de privacyverklaring van die derden te raadplegen.

  Vragen

  Als u vragen of klachten hebt over de Privacyverklaring, kunt contact opnemen met Jan Zwaan, onze Functionaris Gegevensbescherming (hierna: “FG”). Onze FG is te bereiken per e-mail via helpdesk@cda.nl, per telefoon via (070) 342 48 17 of per post via Postbus 30453, 2500 GL in Den Haag. 

  Als u algemene vragen hebt, bijvoorbeeld over uw lidmaatschap, of als u een wettelijk recht met betrekking tot uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze ledendesk per e-mail via leden@cda.nl, per telefoon via (070) 342 48 88 of per post via Postbus 30453, 2500 GL in Den Haag. Dit geldt ook voor niet-leden waar het CDA de persoonsgegevens van verwerkt, bijvoorbeeld donateurs en bezoekers van evenementen.

  Bent u niet te tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of hebt u andere klachten in het kader van de privacy? Dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

  Wijzigingen van deze Privacyverklaring 

  Wij streven ernaar om deze Privacyverklaring zo actueel mogelijk te houden. Om die reden kan het CDA deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of updaten. Aanpassingen van het privacybeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op de website van het CDA. Tevens geldt dat het privacybeleid te allen tijde wordt geactualiseerd teneinde te voldoen aan wijzigingen in wet- en regelgeving en andere vereisten en verplichtingen. Indien deze aanpassingen voor u van significant belang zijn informeren wij u daar altijd over via de website van het CDA of anderszins.

  Landelijk/​Provinciaal

  De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.