15 december 2022

Optreden Rijksoverheid beschamend voor PAS-melders

In de vergadering van Provinciale Staten, die gehouden werd op woensdag 14 december jl., heeft de Partij voor de Dieren een interpellatiedebat aangevraagd. De reden hiervoor was de publicatie ´CDA-fractievoorzitters luiden de noodklok´ van de Drentse fractievoorzitters in de gemeenteraden en Provinciale Staten waarin werd gesteld dat constructief overleg met het Rijk mogelijk zal worden opgezegd als de Minister geen oplossingen heeft voor de zogenaamde PAS-melders. De PvdD wilde via dit interpellatiedebat duidelijk krijgen wat de politieke complicaties zijn van deze opvatting omdat gedeputeerde Henk Jumelet lid van het CDA is en de invulling en realisatie van het NPLG en natuurherstel in zijn portefeuille heeft.

Legalisatie voor PAS-melders 
“Je zult maar in goed vertrouwen doen wat de overheid vraagt en vervolgens door dezelfde overheid in de problemen komen”, zei gedeputeerde Henk Jumelet. ”Radeloosheid te zien bij redelijke mensen, dat mag de overheid zich aantrekken. In de wet is opgenomen dat binnen drie jaar een oplossing moet komen en die is er nog steeds niet. Ik neem kennis van de opvatting van de CDA-fractievoorzitters maar ik handel als lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Ik zal blijven aandringen op legalisatie van de PAS-melders en ik blijf pleiten voor een snelle oplossing voor deze groep.” 

Constructieve samenwerking onder druk
Fractievoorzitter van de Drentse Statenfractie Bart van Dekken dankte de Partij voor de Dieren voor dit interpellatiedebat en volgens hem raakte het allemaal aan een nijpende en knellende constatering dat burgers die altijd te goeder trouw hebben gehandeld en de wet hebben nageleefd nu onredelijk worden bejegend. “En of je nu boer, bedrijfsleider, piloot of automobilist bent, wanneer je ergens onderdeel wordt van een probleem dan moet je altijd constructief willen helpen om te komen tot de goede oplossingen. De essentie van de kritiek die het CDA bij monde van haar Drentse fractievoorzitters zit nu juist in die constatering. Vrijwel alle partijen waren het tijdens de algemeen politieke beschouwingen in deze Staten, als ook in de Tweede Kamer met de heer Remkes eens: Het optreden van de rijksoverheid is al met al een beschamende vertoning geworden rondom de PAS melders. En we moeten op hele korte termijn de zogenaamde piekbelaster in de buurt van kwetsbare natuur beter helpen dan we nu al doen. Bij het uitblijven van noodvergunningen of een ander perspectief komt de constructieve samenwerking onder druk.” Tot slot benadrukte Bart van Dekken op vragen vanuit de Partij voor de Dieren op dat specifieke punt, dat de publicatie ´CDA-fractievoorzitters luiden de noodklok´ absoluut niet gezien moet worden als een motie van wantrouwen, tegen gedeputeerde Henk Jumelet. “Integendeel, wij hebben grote waardering voor de inzet van gedeputeerde Henk Jumelet in dit dossier.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.