Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn de energieprijzen in het afgelopen jaar hard gestegen. Dit geldt zowel voor huishoudens als voor bedrijven. Onze fractie vindt het belangrijk dat er oog is voor het MKB. Daarom zijn afgelopen donderdag, 6 oktober, een aantal CDA-Statenleden, CDA-raadsleden en fractiemedewerkers op werkbezoek geweest bij kleine ondernemers. Samen gingen wij in gesprek over de gestegen kosten en uitdagingen waar zij mee te maken hebben.

Onze dag begon bij bakkerij Posthuma in Wommels. We kregen een rondleiding en werden bijgepraat over de stand van zaken in hun bedrijf. Dit onder het genot van een kopje koffie en een stukje smikkelslof, de specialiteit van deze prachtige familiebakkerij. ’s Middags zijn we gastvrij ontvangen bij Gardeners Pride in Bitgum. Dit is een bedrijf dat tomaten, komkommers en aardbeien in hun kassen teelt. Er is gesproken over de plannen voor de toekomst en nog verdere verduurzaming van hun bedrijf. Daarna volgde nog een rondleiding door de kas met tomaten en de kas met de aardbeien.

In de Provinciale Statenvergadering van september zijn meerdere voorstellen ingediend om burgers en bedrijven een handje te helpen met de energiekosten. Het CDA diende een voorstel in om nadrukkelijk het MKB te helpen, omdat deze groep momenteel buiten de boot dreigt te vallen. De ingediende voorstellen zijn in een speciale vergadering besproken. Een verslag hiervan vindt u op onze website: https://www.cda.nl/fryslan/actueel/nieuws/energiearmoede. Door deze bezoeken hebben wij veel input ontvangen over wat de provincie voor deze bedrijven kan betekenen. Dit nemen wij mee bij de verdere uitwerking van ons voorstel om ondernemers in het MKB te helpen in de huidige energiecrisis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.