Naast in de eerste plaats de familie en het gezin ziet het CDA ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor scholen, kerken, moskeeën, vrijwilligersorganisaties en sport-verenigingen. Samen maken wij dé stad. Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het erg belangrijk dat gemeente de kennis en ervaring die binnen de geloofsgemeenschappen is benut, maar ook kijkt waar gemeente en geloofs-gemeenschappen elkaar kunnen versterken. Kerkelijke werkers bezitten veel ervaring en wijsheid op gebied van gezinsproblematiek, verslaving etc. In geloofsgemeenschappen leren jonge mensen belangrijke waarden als naastenliefde, tolerantie en respect.

Zie ook de onderwerpen familie en gezin, geloofsgemeenschappen, verenigingen & organisaties en vrijwilligers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.