Het CDA is een netwerkorganisatie. Bent u gepassioneerd over een bepaald onderwerp of een bepaalde doelgroep? En wilt u zich ervoor inzetten dat dit structureel meer aandacht krijgt in de partij? Dan kunt u een netwerk oprichten.

 

Hoeveel leden heb ik nodig voor een netwerk?

Minimaal honderd stemgerechtigde leden die zich duurzaam willen verenigen. De initiatiefnemer mag gebruik maken van de website en/of de nieuwsbrief om een oproep te doen aan de leden om zich aan te sluiten bij het netwerk.

Kan ik op elk gewenst thema of doelgroep een netwerk oprichten?

Een netwerk dient voldoende onderscheidend te zijn ten opzichte van al bestaande organisaties of erkende netwerken binnen de partij. Bekijk de bestaande netwerken hier.

Moet een netwerk een bestuur hebben?

Dat hoeft niet per se. Een netwerk dient wel één of meerdere personen aan te wijzen die het netwerk kunnen vertegenwoordigen.

Kan een netwerk subsidie krijgen?

Ja. Indien een netwerk erkend is door het dagelijks bestuur van de partij kan het aanspraak maken op een projectensubsidie zoals deze bestaat voor afdelingen.

Waar moet een verzoek tot oprichting aan voldoen?

Het verzoek aan het dagelijks bestuur moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het bevat de namen, adressen en handtekening van honderd individuele, stemgerechtigde leden* die aangeven zich te willen verbinden aan het netwerk.

  • Het bevat de naam van het op te richten netwerk.

  • Het bevat de doelstelling of doelgroep waar het netwerk zich duurzaam op zal richten.

  • Het bevat een plan van aanpak waarin de activiteiten van het netwerk voor het komende jaar beschreven staan.

*Een lid heeft stemrecht als hij of zij:

1.    op de datum van het verzoek langer dan 8 weken lid is van het CDA

2.    op de datum van het verzoek de contributie tot en met het voorgaande jaar heeft betaald.

Dien het verzoek tot oprichting van een nieuw netwerk in bij het partijbureau van het CDA. Dit kan per post of per mail via [email protected]

Het dagelijks bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het netwerk wordt erkend. Deze periode kan tweemaal worden verlengd.

Volledig informatie vindt u in de Richtlijn CDA netwerken 2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.