Op het partijbureau zijn we bezig met de voorbereidingen voor het najaarscongres op 4 november. De locatie en het programma is nu nog niet bekend. Maar we weten al wel dat we zullen stemmen over een wijziging van de statuten waardoor de positie van een buitenlandse afdeling dezelfde wordt als die van een lokale afdeling. Dit volgt uit het advies van de commissie Borstlap.

Een toelichting leest u hier.

Het precieze tekstvoorstel leest u hier.

Een blanco format amendementen vindt u hier. Amendementen indienen hierop kan tot vrijdag 22 september 2017 17:00u.

Congres 14 januari 2017

Op zaterdag 14 januari 2017 vond in de gloednieuwe Midden Nederland Hallen in Barneveld het CDA-verkiezingscongres en de nieuwjaarsreceptie plaats. Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde dag. Allen bedankt voor jullie komst, enthousiasme en inzet!

Benieuwd naar wat er zoal gebeurde op het CDA-congres? Lees de onderstaande nieuwsberichten:

Op het partijcongres zijn ook een aantal resoluties aangenomen. Lees deze hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.