Jeroen Lenaers

Delegatieleider

Jeroen Lenaers werd op 29 april 1984 geboren in Stramproy, de parel van Limburg. Via het Bisschoppelijk College in Weert is hij bij de opleiding European Studies aan de Universiteit van Maastricht terecht gekomen. Na succesvolle afronding van de Bachelor- en Masteropleiding kreeg Jeroen de kans om stage te lopen op het kantoor van Ria Oomen-Ruijten in het Europees Parlement. Vervolgens is hij vijf jaar lang verbonden geweest aan dit kantoor als adviseur op het gebied van buitenlandse zaken, mensenrechten, grensoverschrijdende zorg en sociale zaken en werkgelegenheid. Bij de vorige Europese verkiezingen, in mei 2014, heb was Jeroen verkiesbaar en sinds 1 juli 2014 zit hij voor het CDA in het Europees Parlement. Binnen de CDA-delegatie is Jeroen verantwoordelijk voor de portefeuilles Werkgelegenheid en Sociale zaken (EMPL) en Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE). Daarnaast zet hij zich al vanaf dag 1 in voor de zogeheten ´Single Seat´. Hierbij streven we naar een enkele vergaderplek in Brussel, om zo een einde te maken aan het verhuiscircus naar Straatsburg iedere maand.Jeroen is contactpersoon voor de Provincies Limburg en Gelderland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.