Over Marnix van Rij
Ik ben Marnix, 61 jaar, en sinds 2001 getrouwd met Courtney. Samen hebben wij zes kinderen tussen de 27 en 32 jaar, wij zijn een samengesteld gezin. Momenteel woon ik in Amsterdam, maar ik ben geboren in Rotterdam, waar ik 7 jaar gewoond heb. Het grootste gedeelte van mijn leven, 45 jaar lang, was ik woonachtig in Wassenaar. En ruim anderhalf jaar woonde ik voor mijn werk in Caribisch gedeelte van Nederland. Ik hou van reizen, literatuur en geschiedenis. Daarnaast sport ik graag; racefietsen, wandelen, zwemmen en skiën zijn mijn favoriet. Mijn motto is: woeker met je talenten ten dienste van de ander. 

Professionele carrière
Na mijn studies Nederlands Recht en Fiscaal Recht heb ik voor verschillende organisaties gewerkt als (senior) belastingadviseur. Ik was Partner bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP. Voor Binnenlandse Zaken was ik strategisch adviseur op Bonaire. En tot 18 april 2021 regeringscommissaris op St. Eustatius. Vanaf april tot 12 december 2021 was ik interim-partijvoorzitter van het CDA. Binnen de partij heb ik diverse functies bekleed; o.a. raadslid en wethouder te Wassenaar, partijvoorzitter (1999-2001), voorzitter van de Eduardo Frei Stichting (2009-2015),  voorzitter evaluatiecommissie Tweede Kamerverkiezingen 2017 en diverse commissies. Van 2015 tot 2019 was ik lid van de Eerste Kamer voor het CDA.

Maatschappelijke betrokkenheid
Naast mijn werk vind ik het belangrijk om mij voor andere (maatschappelijke) organisaties in te zetten. Mijn interesses zijn hierbij divers. Zo was ik in het verleden bijvoorbeeld actief als bestuurslid Stichting Ondersteuning N.H. Dorpskerk Wassenaar, vicevoorzitter van de Wassenaarse Woningbouwstichting, Voorzitter Vereniging PSO (capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden), penningmeester Stichting Vrienden van het Haags toneel en voorzitter Stichting Schooladviesdienst Wassenaar.

Staatssecretaris Fiscaliteit
Deze portefeuille past goed bij mij omdat twee passies en competenties in deze functie samenkomen: belastingrecht en politiek. De afgelopen 38 jaar heb ik mij daar in verschillende rollen beziggehouden. In de praktijk heb ik ervaren hoe ingewikkeld de belastingwetgeving voor de burger en het bedrijf is geworden.

De komende vier jaar …
Wil ik invulling geven aan het coalitieakkoord. Dat betekent een eenvoudiger wetgeving die goed uitwerkt voor de middenklasse, gezinnen met kinderen, maar ook voor ondernemers in het MKB, voor spaarders en pensioengerechtigden. Daarnaast moet Nederland aantrekkelijk blijven voor onze internationaal georiënteerde bedrijven, familiebedrijven en multinationals,  die qua innovatie cruciaal  zullen zijn voor een geslaagde transitie qua klimaat, energie, landbouw en woningbouwbeleid. Bedrijven zullen ook een verantwoorde eigen belasting politiek moeten voeren en daar transparant over moeten zijn. Ook ga ik de vergroeningsagenda van het kabinet op fiscaal gebied samen met de collega’s op Financiën en Economische Zaken uitvoeren. En tenslotte wil ik de Belastingdienst weer volledig in positie brengen als een uitstekend functionerende uitvoeringsdienst die goed toegerust is om de wettelijke taken uit te voeren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.