16 juli 2023

CDA Overijssel zoekt een nieuwe voorzitter

Het CDA Overijssel zoekt een nieuwe voorzitter; iemand die onze mooie provinciale afdeling met visie en bevlogenheid wil leiden, verbinden en vertegenwoordigen.

De komende periode wil het CDA in het kader van partijvernieuwing nieuwe manieren realiseren om vereniging te zijn, nieuwe leden te werven en huidige leden te binden. Om partij te zijn in een netwerksamenleving, te faciliteren dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. De te vormen netwerkstructuur en het actief mensen hierin betrekken, zal de focus van de nieuwe voorzitter zijn. De voorzitter is tevens als deelnemer aan het Landelijk Partijbestuur, oor en oog voor alle leden.

Onze nieuwe voorzitter 
is iemand met hart voor het CDA, woont in de provincie en is bekend met de regio´s en de (inter)nationale politiek. De kandidaat weet wat nodig is om gemeentelijke CDA-afdelingen vitaal te houden en heeft eigen ideeën over de toekomst van het CDA. We vragen iemand die ervaring heeft als voorzitter, onderdeel uitmaakt van een relevant netwerk en gewend is plannen om te zetten in resultaten. Hij/zij heeft voldoende tijd beschikbaar en heeft een flexibele agenda.

Het provinciaal bestuur
De provinciale afdeling kent naast de Ledenvergadering een Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit voorzitters van de gemeentelijke CDA-afdelingen en vertegenwoordigers van het CDJA en CDAV, met als adviseurs afgevaardigden van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, Waterschappen, Eerste en Tweede Kamer, Europarlement en CDA-Senioren.

Het AB laat de praktische organisatie over aan het Dagelijks Bestuur (DB). De taken van het DB bestaan voornamelijk uit het faciliteren van de gemeentelijke afdelingen, verkiezingscampagnes, totstandkoming van verkiezingsprogramma’s en kandidaatstellingen voor Provinciale Staten, Waterschappen, Eerste en Tweede Kamer en Europarlement.

Als voorzitter beschik je over de vaardigheden:

  • Enthousiast, vaardig, geschoold en gedreven om mensen in verbinding te brengen;
  • Overzicht kunnen aanbrengen en aansprekend een visie kunnen uitdragen;
  • Het hoofd koel kunnen houden in spannende tijden;
  • Goede balans toepassen tussen vernieuwing realiseren, draagvlak en een passend tempo;
  • Kansen zien en benutten in bestuurlijke samenwerking, mensen kunnen aanzetten tot versterking van onderlinge samenwerkingskracht;
  • Over sensitiviteit beschikken voor dynamiek en onderlinge verhoudingen binnen en tussen besturen en de CDA-fracties van gemeentelijke afdelingen, Provinciale Staten en de Waterschappen;
  • Onderschrijft het Christendemocratisch gedachtengoed en kernwaarden van het CDA;
  • Kritische zelfreflectie vanzelfsprekend vinden;
  • Met humor en plezier de voorzittershamer kunnen hanteren.

Enthousiast geworden?
Heb je interesse om te solliciteren naar deze prachtige rol? Maak dit voor 20 augustus a.s. kenbaar met jouw motivatie en CV bij de vicevoorzitter van CDA Overijssel; Jan Nabers op mailadres [email protected].

De lokale afdelingen kunnen tevens een voordracht indienen bij de heer Nabers op bovengenoemd mailadres.

Er is een vertrouwenscommissie ingesteld onder leiding van Roy de Witte, die na een eerste briefselectie, potentiële kandidaten zal uitnodigen voor één of meerdere gesprekken. Streven is om te komen tot een voordracht aan het Algemeen Bestuur en vervolgens aan de Algemene Leden Vergadering op 29 september 2023.

Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij:
Jan Nabers, vicevoorzitter, telefoon 06 - 5106 3284
Roy de Witte, voorzitter vertrouwenscommissie, telefoon 06 – 5591 8110

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.