Plattelandscommissie

vlnr Karin van der Toorn, Gerrit van der Berg, Jeroen Piksen, Annie Schreijer, Erik Volmerink, Pieter van der Vinne, Bouwien Rutten, Martin Verbeek (voor), Jacob van Olst en Bert Vroon.

Wat is CDA-P
CDA-P is de plattelandscommissie van het CDA in Overijssel. Een brede CDA commissie met vertegenwoordigers uit alle geledingen. Statenleden, wethouders, Tweede Kamerleden en Europarlementariërs van het CDA met landbouw en natuur in hun portefeuille maken deel uit van deze commissie. Ook vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties en enkele boeren nemen deel aan deze commissie. De leden komen jaarlijks een aantal keren bij elkaar om de uitdagingen in de agro-en foodsector in Overijssels perspectief te bespreken van elkaar te leren en ideeën uit te wisselen.  

Waarom CDA-P 
De ontwikkelingen op het gebied van landbouw en natuur houden niet op bij gemeentegrenzen, zelfs niet bij de landsgrenzen. Beleid dat gaat over natuur, landbouw en de voedselketen heeft invloed heel Nederland en vaak ook op Europa. Om als CDA politici ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen delen we kennis, praten we over gezamenlijke uitdagingen en denken we na over de koers van de partij op onderwerpen op het gebied van natuur en landbouw.  

CDA-P in 2017 
Op dit moment houdt het CDA-P zich vooral bezig met het ontwikkelen van Overijsselse visie op een toekomstbestendig platteland. Ook staan er elke bijeenkomst actuele ontwikkelingen op het gebied van Landbouw en Natuur, (gemeente – provincie – landelijk - Europa) op de agenda.  

CDA-P in 2018
De Plattelandscommissie heeft haar visie besproken met verschillende organisaties die betrokken zijn bij het platteland van Overijssel. De input van deze organisaties heeft de plattelandscommissie verwerkt in haar visie. De visie is vervolgens aangeboden aan de commissie die het verkiezingsprogramma schrijft voor de provinciale Statenverkiezingen. 

Activiteiten CDA - P 
De leden van de plattelandscommissie komen meerdere malen per jaar bij elkaar om de actuele zaken over natuur en landbouw te bespreken. Daarnaast organiseert de Plattelandscommissie zo nu en dan werkbezoeken.In september 2017 is een delegatie van CDA-P een dag in Brussel geweest op uitnodiging van Europarlementariër Annie Schreijer. Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere van gedachten gewisseld over het landbouwbeleid. 

Wie zitten er in CDA P 
Annie Schreijer, Europarlementarier EVP fractie 
Jaco Geurts, Tweede Kamerlid 
Maurits von Martels, Tweede Kamerlid
Karin van der Toorn, Statenlid
Jeroen Piksen, Statenlid
Erik Volmerink, wethouder gemeente Tubbergen
Pieter van der Vinne, agariër en voorzitter CDA-P
Bert Vroon, voorzitter RvT Natuur en Milieu
Kristel Scholten Linde, agrariër/ondernemer
Martin Verbeek, consultant/ondernemer
Jacob van Olst, directeur Landschap Overijssel
Dijan Bruins, Countus directeur Agro
Gerrit van der Berg, raadslid gemeente Hardenberg, agrariër
Klaas de Lange, biologisch melkveehouder Weerribben Zuivel
Wim Stegeman, lid DB waterschap Vechtstromen
Niels Tomson, kartrekker en energiebeheerder HalloBoer
Herman Engberink, wethouder Olst-Wijhe
Marco van der Vegte, agrariër/ondernemer, secretaris CDA-P

Contact met CDA- P
Pieter van der Vinne, voorzitter
email: [email protected], telefoon: 06-21 56 10 63 

Marco van der Vegte, secretaris.
e-mail: [email protected], telefoon: 06 - 28 936 069

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.