Provinciale Staten 2019-2023

Dichtbij, Duurzaam, Doen! Keuzes voor een beter Overijssel. 

Ons verkiezingsprogramma voor de komende Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019. We hebben samen met leden, niet leden, Overijsselaars en (maatschappelijke) organisaties  met veel enthousiasme aan dit programma gewerkt. We worden nog enthousiaster als we dit programma concreet kunnen maken door in de komende vier jaar dit programma ook uit te kunnen voeren. STEM 20 MAART CDA! 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019-2023

Het waterschap staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat. Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor voldoende en kwalitatief goed water in natte en in droge perioden. Dit betekent onder andere verbetering van dijken, goed werkende gemalen, stuwen en zuiveringen. Speerpunt in het programma voor het CDA is het streven naar een energieneutraal waterschap in 2025. STEM 20  MAART CDA! 

Waterschap Vechtstromen

Het waterschap staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat. Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap Vechtstromen zorgt voor voldoende en kwalitatief goed water in natte en in droge perioden. Dit betekent onder andere verbetering van dijken, goed werkende gemalen, stuwen en zuiveringen. Speerpunt in het programma voor het CDA is aandacht voor het klimaat. STEM 20 MAART CDA! 

Tweede Kamer (2017)

De politiek gaat te weinig over de grote vraagstukken, die er voor mensen werkelijk toe doen. Dat is een belangrijke oorzaak van de onvrede die veel mensen voelen bij de politiek van vandaag. Het politieke debat loopt vast in managementtaal, doorrekeningen en vastgeroeste standpunten. Wij willen in plaats daarvan een stevig debat over onze gedeelde waarden, de betekenis van burgerschap of rechtvaardigheid in onze samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.