Provinciale Staten 2023-2027

Ons verkiezingsprogramma voor de komende Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. We hebben met veel enthousiasme aan dit programma gewerkt. We worden nog enthousiaster als we dit programma concreet kunnen maken door in de komende vier jaar dit programma ook uit te kunnen voeren. STEM 15 MAART CDA! 

Waterschap Vechtstromen 2023-2027

Het waterschap staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat. Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap Vechtstromen zorgt voor voldoende en kwalitatief goed water in natte en in droge perioden. Dit betekent onder andere verbetering van dijken, goed werkende gemalen, stuwen en zuiveringen. Speerpunt in het programma voor het CDA is aandacht voor het klimaat. STEM 15 MAART CDA! 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023-2027

Het waterschap staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat. Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap Vechtstromen zorgt voor voldoende en kwalitatief goed water in natte en in droge perioden. Dit betekent onder andere verbetering van dijken, goed werkende gemalen, stuwen en zuiveringen. Speerpunt in het programma voor het CDA is aandacht voor het klimaat. STEM 15 MAART CDA! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.