HARDENBERG - Rick Brink
13 juli 2023

CDA ziet clustering windturbines meer kwaad dan goed doen

Het CDA maakt zich zorgen om de manier waarop de coalitie van BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en SGP de clustering van windturbines wil aanpakken. Er worden alleen nog clusters van vier of meer windturbines geaccepteerd, terwijl er een streep gaat door bestaande plannen voor twee of drie windturbines.

‘Deze bemoeienis van de provincie heeft voor geïrriteerde reacties gezorgd van inwoners en gemeenten. Dat gaat ons niet helpen bij het realiseren van onze doelstelling om voldoende duurzame energie te produceren en het draagt zeker niet bij aan het draagvlak en het vertrouwen in ons provinciebestuur’, merkte CDA-fractievoorzitter Rick Brink bij de behandeling van het coalitieakkoord in Provinciale Staten.

Ook bij het landbouwbeleid van de coalitie plaatste Brink vraagtekens, met name waar de coalitie aangeeft dat de afspraken uit de gebiedsprocessen in het provinciaal plan landelijk gebied (PPLG) niet bindend zijn. ‘U zegt open te staan voor initiatieven uit de gebieden, maar tegelijkertijd hebt u als coalitiepartijen een motie omarmd die aangeeft dat de gebiedsprocessen niet bindend zijn. Hoe moeten we dat praktisch voor ons zien?’

Kritiek van het CDA was er op het voornemen om de provinciale opcenten voor de wegenbelasting te verhogen, voor het eerst in tien jaar. Vanwege de inflatie, betoogt de coalitie. Brink: ‘Het CDA is al die tijd tegenstander geweest van lastenverzwaring voor onze inwoners. Wij staan ook voor een solide financieel beleid. Daar hebben we altijd op gestuurd en dat blijven we doen. Deze verhoging is voor een jaar, maar we zijn benieuwd naar wat er daarna gebeurt.’

De CDA-fractievoorzitter constateerde dat de grote verkiezingswinst van BBB lastig terug te vinden is in het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’. Ook plaatste hij een kritische kanttekening bij de nieuwe bestuursstijl die de coalitie wil invoeren. Luisteren en verbinden, eerlijk en betrouwbaar zijn, communiceren in duidelijke taal. ‘Allemaal open deuren’, aldus Brink die pleit voor commissievergaderingen op locatie, het opzetten van klankbordgroepen en - vooral – het betrekken van jongeren en kinderen bij de provinciale democratie. ‘Wat onze fractie betreft begint een nieuwe bestuursstijl bij onze jeugd. Die moet weten wat de provincie doet.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.