15 december 2022

1 januari 2024 feitelijk van tafel

CDA Brabant heeft verheugd kennisgenomen van de stellingname van Gedeputeerde Staten (GS) met betrekking tot de emissiearme stallen. “De datum van 1 januari 2024 is feitelijk van tafel”, aldus statenlid Tanja van de Ven.

GS zet in elf pagina’s A4 uiteen dat door een complex samenspel van factoren, waaronder technische beperkingen, het “praktisch gezien niet aannemelijk is dat veel ondernemers tijdig de stalaanpassingen daadwerkelijk doorgevoerd zullen kunnen hebben”.

“De Brabantse politiek kán er niet omheen”, aldus Van de Ven. “Het gaat niet om de vraag of we emissies willen terugdringen, het gaat om de concrete vaststelling van ons provinciebestuur dat het binnen de huidige termijnen niet kán.” Van de Ven verwijst naar een eerder door het CDA gerealiseerd uitstel. “Je moet er toch niet aan denken dat het vorige doel, 2022, nog steeds zou gelden. Dat was een ramp geweest voor de sector.”

Het brengt de christendemocraten tot het voorstel om de vaststelling van GS om te zetten naar een nieuw tijdspad. Dat voorstel dient Van de Ven komende vrijdag in tijdens een vergadering van Provinciale Staten.

Van de Ven: “Enige haast is geboden met het nieuwe tijdspad. We kunnen agrarische ondernemers niet veel langer laten bungelen. Het is tijd voor duidelijkheid en perspectief. Agrariërs worden met de stellingname van GS bevestigd in wat ze al jaren verkondigen. Dat ze vanzelfsprekend bereid zijn om landbouwbelangen in balans te brengen met die van natuur en milieu, maar dat we moeten onderkennen dat tussen droom en daad praktische belemmeringen staan. Dat is nu duidelijk en dat is fijn.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.