Moties en Amendementen Statenfractie

Op deze pagina staat een overzicht van de moties (voorstellen) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) die de Provinciale Statenfractie van CDA Brabant in de periode 2015-heden heeft ingediend, waarbij het CDA initiatiefnemer en/of 1ste indiener was.

De documenten zijn ook te vinden op de website www.brabant.nl of op te vragen via [email protected].

11 maa.2021 Motie Provincie Noord-Brabant staat naast Oekraïne en haar inwoners

   3 dec. 2021 Motie Prudent omgaan met onteigeningen (aangenomen)

12 nov.  2021 Motie Talent onder dak (aangenomen)

12 nov.  2021 Motie Samen Veilig Sporten (aangenomen)

12 nov.  2021 Motie Mag het licht uit? (aangenomen)

12 nov.  2021 Motie Balans tussen grote steden en kleine kernen (aangenomen)

  5 nov.  2021 Motie Aandacht voor recreatie aan en op het water bij wateropgaveprojecten (aangenomen)

  5 nov.  2021 Motie criteria beleidskader mobiliteit (aangenomen)

  5 nov.  2021 Motie Voortgang vergunningverlening Maatschappelijke opgaven (aangehouden)

  5 nov.  2021 Motie Ruim baan voor tijdelijke woonlocaties (aangenomen)

  5 nov.  2021 Motie Ondersteuning Energie coöperaties (aangenomen)

  1 okt.  2021 Motie Verruiming bestemming middelen OV (€3,6 mln) (aangenomen)

16 juli   2021 Motie Bekrachtiging addendum bestuursakkoord 2020-2023 (aangenomen)

16 juli   2021 Motie Haringvlietbrug cruciaal voor West-Brabant (unaniem aangenomen)

11 juni  2021 Motie Aanstellen informateurs (aangenomen)

21 mei 2021 Motie Verkenners voor een Brabants Bestuur met Perspectief (aangenomen)

23 apr. 2021 Motie Corona patiënten nazorg bieden (aangenomen)

23 apr.  2021 Motie Wonen voor jong en oud (aangenomen)

23 apr.  2021 Motie Sturen op ‘Brede Welvaart’ (aangenomen)

23 apr.  2021 Motie Perspectief zonder schulden (aangenomen)

09 apr.  2021 Motie Stop het gebruik van zonnepanelen geproduceerd met dwangarbeid (aangenomen)

26 maa.2021 Motie Verbetering subsidieregistratie (aangenomen)

26 maa.2021 Motie Extra impuls in impulsgelden (aangenomen)

12 maa.2021 Motie Monitoring (aangenomen)

12 maa.2021 Motie Bloemrijke dijken (unaniem aangenomen)

26 feb.  2021 Motie 26 februari 2021 (ingetrokken)

13 nov. 2020 Motie Aanpassing legesheffingen (verworpen)

13 nov. 2020 Motie Inbedding Samenlevingsopgaven (aangenomen)

13 nov. 2020 Motie Brabant lachgasvrij (verworpen)

13 nov. 2020 Motie Verhuurdersheffing (verworpen)

13 nov. 2020 Motie Wonen in kleine kernen (aangenomen)

13 nov. 2020 Motie Jaarlijkse online campagne 'weerbaar tegen criminaliteit' (aangenomen)

03 jul.  2020  Amendement "Brabantnorm handhaven" (aangenomen)

03 jul.  2020  Amendement "Brabantnorm handhaven" (ingetrokken)

03 jul.  2020  Actuele motie Anti-rascisme (aangenomen)

19 jun. 2020  Motie Meewegen recente arbeidsmarktstudies (aangenomen)

19 jun. 2020  Motie Arbeidsmarkt in crisistijd (aangenomen)

05 jun. 2020  Motie Interprovinciale aanpak zwervende wolf (aangenomen)

05 jun. 2020  Motie Een blijvende herinnering (aangenomen)

15 mei 2020  Motie Bestuursakkoord 2020-2023 (aangenomen)

13 dec.2019  Motie Flexibele datum (verworpen)

13 dec.2019  Motie Strostallen (aangenomen)

13 dec.2019  Motie Landelijk beleid (aangenomen)

13 dec.2019  Motie Het geheel is meer dan de som der delen (aangenomen)

13 dec.2019  Motie Houd jongvee gezond (aangenomen)

08 nov.2019  Motie Ondernemen in Brabant (verworpen)

08 nov.2019  Motie Ethisch toetsingskader op technologie (aangehouden)

08 nov.2019  Motie Geen meter bedrijfsruimte erbij zonder zonnepanelen (aangenomen)

08 nov.2019  Motie Corso’s Erfgoed (verworpen)

08 nov.2019  Motie Leefbaarheidsplan (aangehouden)

08 nov.2019  Motie Aanpak drugsprobleem (aangenomen)

08 nov.2019  Motie Voldoende politiecapaciteit in Brabant (aangenomen)

08 nov.2019  Motie Pas op de plaats (verworpen)

08 nov.2019  Motie Aanpak dierenmishandeling en (zware) criminaliteit (aangenomen)

08 nov.2019  Motie bewustwording voedselonderwijs (aangenomen)

25 okt.2019  Motie Zorgvuldige keuzes maken als niet alles kan (aangenomen)

Voor archief 2015-2018 "moties en amendementen Statenfractie" kunt u een mail sturen naar [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.