Moties en Amendementen Statenfractie

Op deze pagina staat een overzicht van de moties (voorstellen) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) die de Provinciale Statenfractie van CDA Brabant in de periode 2015-heden heeft ingediend, waarbij het CDA initiatiefnemer en/of 1ste indiener was.

De documenten zijn ook te vinden op de website www.brabant.nl of op te vragen via cda@psbrabant.nl.

   3 dec. 2021 Motie Prudent omgaan met onteigeningen (aangenomen)

 12 nov. 2021 Motie Recreatie aan en op het water bij wateropgaveprojecten (aangenomen)

  5 nov.  2021 Motie Balans tussen grote steden en kleine kernen (aangenomen)

  5 nov.  2021 Motie criteria beleidskader mobiliteit (aangenomen)

  5 nov.  2021 Motie Bredere Aanpak Corona Programma 5

  5 nov.  2021 Motie Voortgang vergunningverlening Maatschappelijke opgaven

  5 nov.  2021 Motie Aandacht voor 'Recreatie aan en op het water bij  de wateropgaveprojecten'

11 juni 2021   Motie Aanstellen informateurs (aangenomen)

21 mei 2021  Motie Verkenners voor een Brabants Bestuur met Perspectief (aangenomen)

23 apr. 2021  Motie Corona patiënten nazorg bieden (aangenomen)

23 apr. 2021  Motie Wonen voor jong en oud (aangenomen)

23 apr. 2021  Motie Sturen op ‘Brede Welvaart’ (aangenomen)

23 apr. 2021  Motie Perspectief zonder schulden (aangenomen)

09 apr. 2021  Motie Stop het gebruik van zonnepanelen geproduceerd met dwangarbeid (aangenomen)

26 maa.2021 Motie Verbetering subsidieregistratie (aangenomen)

26 maa.2021 Motie Extra impuls in impulsgelden (aangenomen)

12 maa.2021 Motie Monitoring (aangenomen)

12 maa.2021 Motie Bloemrijke dijken (unaniem aangenomen)

26 feb. 2021  Motie 26 februari 2021 (ingetrokken)

13 nov. 2020 Motie Aanpassing legesheffingen (verworpen)

13 nov. 2020 Motie Inbedding Samenlevingsopgaven (aangenomen)

13 nov. 2020 Motie Brabant lachgasvrij (verworpen)

13 nov. 2020 Motie Verhuurdersheffing (verworpen)

13 nov. 2020 Motie Wonen in kleine kernen (aangenomen)

13 nov. 2020 Motie Jaarlijkse online campagne 'weerbaar tegen criminaliteit' (aangenomen)

03 jul. 2020   Amendement "Brabantnorm handhaven" (aangenomen)

03 jul. 2020   Amendement "Brabantnorm handhaven" (ingetrokken)

03 jul. 2020   Actuele motie Anti-rascisme (aangenomen)

19 jun. 2020  Motie Meewegen recente arbeidsmarktstudies (aangenomen)

19 jun. 2020  Motie Arbeidsmarkt in crisistijd (aangenomen)

05 jun. 2020  Motie Interprovinciale aanpak zwervende wolf (aangenomen)

05 jun. 2020  Motie Een blijvende herinnering (aangenomen)

15 mei 2020  Motie Bestuursakkoord 2020-2023 (aangenomen)

13 dec. 2019 Motie Flexibele datum (verworpen)

13 dec. 2019 Motie Strostallen (aangenomen)

13 dec. 2019 Motie Landelijk beleid (aangenomen)

13 dec. 2019 Motie Het geheel is meer dan de som der delen (aangenomen)

13 dec. 2019 Motie Houd jongvee gezond (aangenomen)

08 nov. 2019 Motie Ondernemen in Brabant (verworpen)

08 nov. 2019 Motie Ethisch toetsingskader op technologie (aangehouden)

08 nov. 2019 Motie Geen meter bedrijfsruimte erbij zonder zonnepanelen (aangenomen)

08 nov. 2019 Motie Corso’s Erfgoed (verworpen)

08 nov. 2019 Motie Leefbaarheidsplan (aangehouden)

08 nov. 2019 Motie Aanpak drugsprobleem (aangenomen)

08 nov. 2019 Motie Voldoende politiecapaciteit in Brabant (aangenomen)

08 nov. 2019 Motie Pas op de plaats (verworpen)

08 nov. 2019 Motie Aanpak dierenmishandeling en (zware) criminaliteit (aangenomen)

08 nov. 2019 Motie bewustwording voedselonderwijs (aangenomen)

25 okt. 2019 Motie Zorgvuldige keuzes maken als niet alles kan (aangenomen)

Voor archief 2015-2018 "moties en amendementen Statenfractie" kunt u een mail sturen naar cda@psbrabant.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.