Samen bouwen aan een sterk en leefbaar Brabant, voor het nu, maar ook voor de volgende generaties: dat is de klus waar we voor staan. In onze provincie Noord-Brabant zien wij de groteuitdagingen op het gebied van onder andere de woningbouwopgave, het klimaat, dewerkgelegenheid en het zoeken naar de juiste balans tussen landbouw, natuur en milieu.

Vanuit onze uitgangspunten rentmeesterschap, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid enpublieke gerechtigheid gaan we met het CDA invulling aan antwoorden op de kansen en uitdagingen.Hoe groot de uitdagingen ook zijn, de oplossing blijft mensenwerk, geen wiskundigmodel. Alleen dan kunnen we op een goede manier invulling geven aan de dingen die nodig zijn. Alleen op die manier, zien we met vertrouwen de toekomst tegemoet en blijft Noord-Brabant een provincie waar het goed wonen, leven en werken is.

Doe mee want jouw stem telt!

Erik Ronnes
Lijsttrekker CDA Brabant

Samen bouwen!

Onze Kernwaarden

De samenleving staat voor ons centraal. De overheid is dienstbaar. De overheid is er voor inwoners en ondernemers. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Daarom staan wij voor een betrouwbare overheid die mensen zekerheid geeft en, waar nodig, grenzen stelt. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. Ook moet de overheid beschermen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Het CDA vindt solidariteit belangrijk. Dat is het goede doen voor inwoners, bedrijven, verenigingen en overige instellingen. Iedereen heeft iedereen nodig en moet op de overheid - óók de provincie - kunnen rekenen.

De provinciale organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners, ondernemers en verenigingen moeten actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie krijgen. De integraliteit - het gehéél dus - is de basis bij beleid en uitdagingen. Inwoners, ondernemers en verenigingen moeten écht kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in het héle proces. Hierbij is het ook belangrijk om iedereen regelmatig een terugkoppeling te geven. Om bepaalde zaken goed voor elkaar te krijgen, moet er goed samengewerkt worden met hogere en lagere overheden. We hebben korte lijnen met de lokale afdelingen en landelijke CDA-fractie. Zo kunnen we zaken snel aankaarten, aanpakken en doorpakken!

Het begint voor CDA Brabant echter in het hart van de democratie: de afzonderlijke kernen, wijken, dorpen en steden. In jouw dorp, wijk of stad. En samen met jouw vereniging! Het “wij-gevoel” van iedere kern in ons Noord-Brabant willen wij versterken en is het “wij” waar CDA voor staat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.