Samen bouwen aan evenwichtige migratie!

  • Samen bouwen we aan een gastvrij Brabant, dat ook met nieuwkomers Brabants blijft. Iemand die in Brabant komt wonen leert onze taal en respecteert onze cultuur. Onze Brabantse cultuur doet er toe.
  • Samen bouwen we aan dat Brabant Brabant blijft. We vragen Den Haag om de grenzen te herkennen en erkennen op gebied van migratie. We dienen hierbij rekening te houden met wat we in Brabant aan kunnen.
  • Samen bouwen we aan Brabant met alle kansen voor nieuwkomers om onze taal en cultuur te leren. Sporten, bewegen, spelen en sociaal samenzijn kan een belangrijke bijdrage leveren aan integratie van nieuwe Brabanders zoals expats, arbeidsmigranten en statushouders en Oekraïners. We moeten verenigingen en stichtingen hier actiever bij helpen. 
  • Samen bouwen we aan Brabant met flexwoningen voor starters en nieuwkomers. De provincie faciliteert maximaal in voldoende huisvesting en opschaling is noodzakelijk. Tijdelijke woonvormen (flexwoningen) bieden hierbij mogelijkheden op korte termijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.