Samen bouwen aan een gezonde economie!

  • Samen bouwen we aan Brabant met goede werkgelegenheid. We kiezen daarom  voor hoogwaardige productie, voor innovatie. Dus niet teveel grote magazijnen meer.
  • Samen bouwen we aan Brabant met goed bereikbare bedrijventerreinen. Brabantse bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn en blijven per openbaar vervoer. Daar waar een reguliere busverbinding niet rendabel is, kunnen creatieve, maatwerkvervoersoplossingen, mede  met hulp van de provincie, uitkomst bieden.
  • Samen bouwen we aan een Brabant met steun voor Brabantse familiebedrijven, het mkb en startups. Onze Brabantse bedrijven moeten blijven bestaan. De provincie moet daarom meer meedenken met vraagstukken rondom vestiging, uitbreiding en verplaatsing. Onze Brabantse bedrijven doen er toe.
  • Samen bouwen we Brabant mooi met steun voor de Brabantse cultuur en het toerisme. De Brabantse gastvrijheid is namelijk van onschatbare waarde voor onze economie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.