Samen bouwen aan onze toekomstige voedselproductie

  • Samen bouwen we aan een mooier Brabant zónder staldeadline. De deadline (1-1-2024) voor stalinnovaties is niet houdbaar, omdat deze op dit moment te weinig juridische zekerheid bieden voor de ondernemers, de emissiereducties onvoldoende worden geborgd en procedureel niet haalbaar zijn.
  • Samen bouwen we aan Brabant met stevige steun voor landbouwinnovatie. Het innovatieve vermogen van Brabant wordt onvoldoende benut. Innovatie in de landbouw en de voedselsector moeten een stevige impuls krijgen zodat we op een verantwoorde manier onze voedselproductie veilig stellen.
  • Samen bouwen we aan Brabant met stevige steun voor lokale voedselproductie. Agrariërs verdienen perspectief. Dankzij focus op agrarisch natuur- en landschapsbeheer maken we langlopende afspraken met agrariërs zodat zij een langdurig en goed verdienmodel hebben. Onze Brabantse agrariërs doen er toe.
  • Samen bouwen we Brabant met een slimme grondbank. Door het opzetten van een grondbank kunnen we – met ons boerenverstand – voorzien in behoud van voldoende agrarische grond voor extensivering, circulaire en natuur inclusieve landbouw.
  • Samen bouwen we aan een goede aanpak voor de agrarische sector. De agrarische sector wordt oneerlijk aangepakt. Alle sectoren én het buitenland dienen bij te dragen aan stikstofreductie en natuurverbetering.
  • Samen bouwen we aan de toekomst. CDA Brabant wil jonge boeren ondersteunen door te investeren in onderwijs binnen de groene sector op alle niveaus, zodat we arbeidsmarkttekorten en gebrek aan opvolgers tegen gaan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.