Samen bouwen aan een Brabant voor onze kinderen!

  • Samen bouwen we aan een duurzamer Brabant. Om te kunnen blijven zorgen voor onze bedrijven zetten we bij nieuwe en bestaande bedrijventerreinen steviger in op meervoudig ruimtegebruik, duurzaamheid en circulariteit.
  • Samen bouwen we aan groene steden en dorpen. Via energiebesparing en het lokaal opwekken van energie, wordt de energierekening weer betaalbaar en dragen we bij aan een beter klimaat.
  • Samen bouwen we aan een Brabant met stroom voor iedereen. Daarom moet het elektriciteitsnet in Brabant snel worden verzwaard. Dit kan niet wachten tot 2030, zoals nu is aangekondigd. Jij thuis doet er toe.
  • Samen bouwen we aan Brabant met veilig drinkwater voor iedereen. Daarom dient de provincie samen met  drinkwatermaatschappijen de drinkwatervoorraad veilig te stellen zodat er altijd voldoende drinkwater beschikbaar is en blijft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.