Samen bouwen aan een gezonder Brabant!

  • Samen bouwen we aan Brabant met toegankelijke sport en beweging voor iedereen. Brabant is een sportieve provincie en we zijn trots op alle sporters, van topsporters tot recreanten. We zetten daarom in op toegankelijke sport voor iedereen. Dit vergroot ons geluk én onze gezondheid.
  • Samen bouwen we aan Brabant met regionale ziekenhuizen die open blijven. Iedere regio verdiend een streekziekenhuis, huisarts, thuiszorg & zorgcoöperaties in de buurt. Goede gezondheidszorg moet voor elke Brabander goed toegankelijk zijn. Daarom is CDA Brabant tegen sluiting van regionale ziekenhuizen. Jouw gezondheid doet er toe.
  • Samen bouwen we aan ons Brabantse verhaal. Met cultuur, erfgoed en het verenigingsleven, maken ons Brabantse verhaal compleet. Naast economie vinden wij het sociale leven belangrijk. Via sport en verenigingen ontstaan vriendschappen en sociale verbanden. Dat houdt ons vitaal en maakt Brabant als ons thuis! Onze Brabantse verenigingen doen er toe.
  • Samen bouwen we Brabant fit. Buitenruimtes moet aantrekkelijker worden ingericht om te gaan wandelen, fietsen en bewegen. Voor jong en oud!
  • Samen bouwen we aan Brabant met groene speeltuinen voor iedereen. CDA Brabant stimuleert de realisatie van ‘groene samen speeltuinen’ ter ondersteuning van breedtesport. Dit zijn ‘vergroende’ speeltuinen en buitensportaccommodaties die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een fysieke beperking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.