Samen bouwen aan een beter bereikbaar Brabant!

  • Samen bouwen we aan Brabant met beter OV en nieuwe vervoersvormen. Bereikbaarheid van kleinere gemeentes door middel van het OV is belangrijk. Bij rustigere bus- en treinverbindingen moet het maatschappelijk belang zwaarder wegen dan het economisch belang.
  • Samen bouwen we aan een beter OV in Brabant. Uitbreiding van (internationale) spoorverbindingen, goed ingerichte OV knooppunten, beter functionerende OV-lijnen en nieuwe collectieve vormen van vervoer moeten bijdragen aan een betere mobiliteit van iedere Brabander.
  • Samen bouwen we aan nieuwe initiatieven. Nieuwe vormen van vervoer zoals de Brainportlijn moeten na een positieve evaluatie sneller worden uitgerold in andere delen van Brabant en over de provinciegrenzen heen.
  • Samen bouwen we aan een Brabant met meer wandel- en fietsroutes. Dit voor zowel recreatief gebruik als voor woon- en werkverkeer (snelfietsroutes). Vitaliteit moeten we stimuleren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.