12 juni 2022

Boeren vormen het fundament van het platteland

De plannen die de minister vrijdag 10 juni naar buiten heeft gebracht hebben grote impact op het platteland en op de boeren.

De richtinggevende doelen van de minister lijken te staan voor het veroorzaken van een grote kaalslag op het platteland, dat kan nooit aan de orde zijn!

CDA Brabant staat voor een integrale aanpak per gebied, realistisch, haalbaar en betaalbaar.

Er zijn meerdere knoppen om aan te draaien om tot oplossingen te komen. Juist het in samenhang aanpakken van de problematiek op gebied van klimaat, water en stikstof in combinatie met het versterken van de natuur zorgt ervoor dat op een meer realistische manier de natuur weer gezond wordt en dat er toekomst is en blijft voor boeren. Wat ons betreft doen we dit in Brabant van onderop met alle betrokkenen uit een gebied.

Zo werken we ook aan voedselzekerheid en beschermen we vruchtbare landbouwgrond.

De boer is niet het probleem, maar een onmisbare schakel in de oplossing!

We zijn benieuwd hoe Gedeputeerde Staten denkt te komen tot een gebiedsplan per 1-7-2023 zoals de minister vraagt.

CDA fractie Brabant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.